Aktualności

 • 2021-04-12

  aktualnosci

  Zwolnienie z podatku VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu

  Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja Europesjka proponuje zwolnienie z podatku VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu

  Komisja Europejska zaproponowała dziś zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) towarów i usług udostępnianych przez Komisję Europejską, organy i agencje UE państwom członkowskim i obywatelom w czasach kryzysu. Źródłem tej decyzji są doświadczenia nabyte w trakcie pandemii koronawirusa. Okazało się między innymi, że podatek VAT pobierany od niektórych transakcji staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym i tak już ograniczone budżety. Dzisiejsza inicjatywa ma zatem zmaksymalizować skuteczność funduszy UE wykorzystywanych w interesie publicznym do reagowania na sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe i stany zagrożenia zdrowia publicznego. Jej celem jest również wzmocnienie na poziomie Unii organów ds. zarządzania klęskami żywiołowymi i kryzysami, takich jak organy tworzące Europejską Unię Zdrowotną i Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

 • 2021-04-08

  aktualnosci

 • 2021-04-02

  aktualnosci

  Wykład o Europejskim Zielonym Ładzie - 09.04.2021 r.

  Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Team Europe
  zapraszają na wykład adw. dr Alicji Sikory Europejski Zielony Ład - Prawne i finansowe wyzwania zielonej transformacji

 • 2021-04-02

  aktualnosci

  Zamknięte biuro

  Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym pracujemy do godziny 12:00.

  W dniu 06.04.2021 nasze biuro będzie zamknięte.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • 2021-03-31

  aktualnosci

  KOMISJA EUROPEJSKA KIERUJE SPRAWĘ PRZECIWKO POLSCE DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

  Komisja Europejska postanowiła dziś 31.03.2021 r. skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczącą sądownictwa, która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie. 

 • 2021-03-30

  aktualnosci

  KOMISJA WYPŁACA SZEŚCIU PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM KOLEJNE 13 MLD EURO W RAMACH SURE

  Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. W wyniku tej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć państw UE korzystało już z pożyczek w ramach SURE.

 • 2021-03-26

  aktualnosci

  Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie

  Komisja przyjęła pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.

 • 2021-03-25

  aktualnosci

  Komisja uruchamia ogólnodostępną platformę publikacji naukowych

  Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe - ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 2020”.

 • 2021-03-24

  aktualnosci

  Sprawozdanie potwierdza: SURE skutecznie chroni miejsca pracy i dochody

  Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19.

 • 2021-03-23

  aktualnosci

  Bezpieczne i odporne lasy: Komisja działa na rzecz zapobiegania pożarom lasów w Europie i na świecie

  W następstwie Międzynarodowego Dnia Lasów, Komisja opublikowała nowe wytyczne dotyczące zapobiegania pożarom lasów, aby umożliwić lepsze zrozumienie zapobiegania pożarom w oparciu o użytkowanie gruntów oraz skuteczne reagowanie na nie. Przeanalizowano w nich środki zapobiegawcze, jakie można wprowadzić w ramach zarządzania, planowania i gospodarki leśnej oraz opisano, w jaki sposób państwa członkowskie UE mogą uzyskać dostęp do finansowania unijnego umożliwiającego zwiększenie odporności na pożary lasów. Zaproponowano również sposoby współpracy na szczeblu UE.