Aktualności

 • 2021-10-21

  aktualnosci

  Aleksiej Nawalny otrzymał od Parlamentu Europejskiego nagrodę im. Sacharowa 2021

  Posłowie przyznali nagrodę im. Sacharowa 2021 za wolność myśli, Aleksiejowi Nawalnemu, rosyjskiemu politykowi opozycyjnemu i działaczowi antykorupcyjnemu.

 • 2021-10-21

  aktualnosci

  Nowa strategia „Od pola do stołu” zapewni nam lepszą żywność

  Potrzebujemy wiążących celów, jeżeli chodzi o ograniczanie ilości pestycydów. Musimy dokonać przeglądu norm dobrostanu zwierząt. Trzeba przeznaczyć więcej gruntów pod uprawy ekologiczne. Rolnicy muszą otrzymywać uczciwą część zysków z żywności produkowanej w sposób zrównoważony. Posłowie chcą zmodyfikować unijne systemy żywnościowe, aby wytwarzać zdrowszą żywność, zagwarantować jej podaż, zapewnić rolnikom uczciwy dochód i zmniejszyć ślad środowiskowy rolnictwa.

 • 2021-10-20

  aktualnosci

  Innowacyjny Bauhaus

  - Aby nowy europejski Bauhaus dotarł do wszystkich regionów i miast w Europie i poza nią, musimy wspierać innowacyjne koncepcje i pomysły związane z działalnością gospodarczą – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznaczył wsparcie w wysokości 5 mln euro dla firm przyczyniających się do realizacji projektu.

 • 2021-10-20

  aktualnosci

  Paszport na wagę zdrowia

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID ustanowiło globalny standard – podsumowuje Komisja Europejska. Do tej pory wydano ponad 591 mln takich dokumentów, które potwierdzają szczepienia, testy i powrót do zdrowia, ułatwiają bezpieczne również podróżowanie i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu europejskiej branży turystycznej.

 • 2021-10-19

  aktualnosci

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID: globalny standard i ponad 591 mln zaświadczeń

  Komisja przyjęła dziś sprawozdanie dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID i jego wdrażania w całej UE. Sprawozdanie pokazuje, że unijne zaświadczenia, których wydano już ponad 591 mln, stanowią zasadniczy element reakcji Europy na pandemię COVID-19. Zaświadczenie obejmuje szczepienia przeciwko COVID-19, testy i powrót do zdrowia, ułatwia bezpieczne podróżowanie i odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskiej branży turystycznej, która mocno ucierpiała na skutek pandemii. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID to sukces na światową skalę: wyznacza globalny standard i aktualnie jest jedynym takim systemem już funkcjonującym na szczeblu międzynarodowym. Już 43 państwa na czterech kontynentach są przyłączone do systemu, a w nadchodzących tygodniach i miesiącach dołączy do nich wiele innych krajów.

 • 2021-10-19

  aktualnosci

  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznacza wsparcie w wysokości 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu

  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchamia dzisiaj inicjatywę „Stymulator wspólnoty EIT – Zwiększanie skali przedsięwzięć nowego europejskiego Bauhausu”, aby wesprzeć nowy europejski Bauhaus. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dwadzieścia innowacyjnych przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, sięgające w indywidualnych przypadkach 50 tys. euro. Celem wsparcia będzie przyspieszenie procesu opracowywania rozwiązań łączących zrównoważoność (od celów klimatycznych, poprzez obieg zamknięty gospodarki, eliminację zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną), estetykę (jakość doświadczenia i stylu, wykraczające poza funkcjonalność) oraz włączenie społeczne (w tym zasada pierwszeństwa różnorodności, zapewnienie dostępności i przystępności cenowej).

 • 2021-10-18

  aktualnosci

  Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

  W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 r. Komisja przyjęła dziś formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi. Przyjęty dziś wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom większych i lepszych możliwości na przyszłość. Komisja publikuje również najnowsze sprawozdanie UE na temat młodzieży, które zawiera przegląd sytuacji młodych Europejczyków w zakresie kształcenia, szkolenia, uczenia się, zatrudnienia oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim i politycznym.

 • 2021-10-15

  aktualnosci

  Zdrowie publiczne: Komisja proponuje stopniowe wprowadzanie w życie nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

  Komisja Europejska zaproponowała stopniowe wdrażanie nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aby zapobiec zakłóceniom w dostawach tych podstawowych produktów leczniczych. Bezprecedensowe wyzwania związane z pandemią COVID-19 spowodowały przekierowanie zasobów z państw członkowskich, instytucji zdrowia publicznego i podmiotów gospodarczych na rozwiązanie kryzysu, ograniczając tym samym zdolność do terminowego dostosowania się do wprowadzonych zmian.

 • 2021-10-15

  aktualnosci

  Europejska Rada ds. Innowacji ogłasza nową edycję wyboru liderów wśród start-upów

  Europejska Rada ds. Innowacji Komisji Europejskiej wybrała 65 innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, które otrzymają 363 mln euro na finansowanie innowacji przełomowych. Każde przedsiębiorstwo otrzyma finansowanie w postaci połączenia subwencji i inwestycji kapitałowych w wysokości do 17 mln euro w celu opracowania i zwiększenia skali swoich innowacji przełomowych w dziedzinie opieki zdrowotnej, technologii cyfrowych, energii, biotechnologii, przestrzeni kosmicznej i innych. Jest to pierwsza grupa przedsiębiorstw, która będzie finansowana w ramach pełnowymiarowego instrumentu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji.

 • 2021-10-14

  aktualnosci

  Silniejsze zaangażowanie UE na rzecz bardziej ekologicznej, pokojowej i dobrze prosperującej Arktyki

  Wysoki Przedstawiciel wraz z Komisją przedstawili dziś swoje podejście do kwestii silniejszego zaangażowania UE na rzecz pokojowej, zrównoważonej i dobrze prosperującej Arktyki. Region Arktyki ma kluczowe znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej w kontekście zmiany klimatu, surowców oraz wpływu geostrategicznego. Przedmiotowy komunikat stanowi odpowiedź na wyzwania i możliwości geopolityczne, środowiskowe, gospodarcze, społeczne i w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada też wzmocnienie współpracy z innymi partnerami w ramach zrównoważonego podejścia do tych kwestii.