Aktualności

 • 2021-10-14

  aktualnosci

  Silniejsze zaangażowanie UE na rzecz bardziej ekologicznej, pokojowej i dobrze prosperującej Arktyki

  Wysoki Przedstawiciel wraz z Komisją przedstawili dziś swoje podejście do kwestii silniejszego zaangażowania UE na rzecz pokojowej, zrównoważonej i dobrze prosperującej Arktyki. Region Arktyki ma kluczowe znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej w kontekście zmiany klimatu, surowców oraz wpływu geostrategicznego. Przedmiotowy komunikat stanowi odpowiedź na wyzwania i możliwości geopolityczne, środowiskowe, gospodarcze, społeczne i w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada też wzmocnienie współpracy z innymi partnerami w ramach zrównoważonego podejścia do tych kwestii.

 • 2021-10-13

  aktualnosci

  Co cyberbezpieczeństwo w UE oznacza dla Ciebie?

  Od wykradzionych danych po sparaliżowane szpitale: cyberataki mogą mieć niebezpieczne konsekwencje. Dowiedz się więcej o znaczeniu cyberbezpieczeństwa.

 • 2021-10-12

  aktualnosci

  Zerowy poziom zanieczyszczeń: Sprawozdanie Komisji pokazuje, że należy zrobić więcej, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody azotanami

  W najnowszym sprawozdaniu Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy azotanowej (opartym o dane za lata 2016-2019) ostrzega się, że azotany nadal powodują szkodliwe zanieczyszczenie wód w UE. Nadmierna ilość azotanów w wodzie jest szkodliwa zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla ekosystemów, gdyż powoduje niedobór tlenu i eutrofizację. Oczyszczanie wód przez organy krajowe i rolników ma pozytywny wpływ na zaopatrzenie w wodę pitną i różnorodność biologiczną oraz na sektory, takie jak rybołówstwo i turystyka. Nadmierne nawożenie pozostaje jednak problemem w wielu częściach UE.

 • 2021-10-12

  aktualnosci

  Unijna polityka spójności wspiera ożywienie gospodarcze – w ciągu zaledwie 4 miesięcy zatwierdzono 34 mld euro dla regionów i miast

  Na konferencji prasowej inaugurującej 19. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021 Komisja przedstawiła podsumowanie pomocy udzielonej w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom (REACT-EU). REACT-EU jest pierwszym instrumentem NextGenerationEU na rzecz odbudowy w państwach członkowskich, w ramach którego zatwierdzono już 34,1 mld euro wsparcia i wypłacono 3,5 mld euro w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

 • 2021-10-11

  aktualnosci

  Środki UE gwarantujące bezpieczną i zieloną energię

  Od ogrzewania po transport, energia jest niezbędna w codziennym życiu, ale jest także największym źródłem emisji. Przeczytaj o rozwiązaniach UE w zakresie dekarbonizacji tego sektora.

 • 2021-10-11

  aktualnosci

  Komisja zaoferuje młodym Europejczykom 60 tys. biletów kolejowych

  Komisja udostępni bezpłatne bilety kolejowe 60 tys. Europejczyków w wieku od 18 do 20 lat w ramach inicjatywy DiscoverEU. Zgłoszenia można składać od 12 października, od godz. 12:00 do 26 października do godz. 12:00, na okres podróży w 2022 r., który będzie Europejskim Rokiem Młodzieży.

 • 2021-10-08

  aktualnosci

  Komisja Europejska potwierdza pierwszeństwo prawa UE

  Ustne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 • 2021-10-08

  aktualnosci

  Oświadczenie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

  W oświadczeniu Ursuli von der Leyen słyszymy: Jestem głęboko zaniepokojona wczorajszym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zleciłam służbom Komisji przeprowadzenie dogłębnej i szybkiej analizy. Na tej podstawie podejmiemy decyzję o dalszych krokach.

 • 2021-10-08

  aktualnosci

  Parlament Europejski wzywa do poprawy bezpieczeństwa na drogach

  Ograniczenia prędkości dla bezpieczeństwa- 30km/h w strefach zamieszkałych. Zero tolerancji dla kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Europejska agencja transportu drogowego ma wspierać bezpieczny i inteligentny transport.

 • 2021-10-07

  aktualnosci

  Pomoc państwa: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat projektu wniosku mającego na celu dalsze ułatwienie wdrażania środków pomocy promujących transformację ekologiczną i cyfrową

  Komisja Europejska zaprasza państwa członkowskie i wszystkich innych interesariuszy do zgłaszania uwag w sprawie propozycji zmian ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Celem proponowanego przeglądu jest uwzględnienie zmian, które mogą zostać wprowadzone w toku obecnego przeglądu do różnych zbiorów wytycznych dotyczących pomocy państwa, oraz jeszcze większe ułatwienie wsparcia publicznego dla transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Nowe przepisy pomogą zbudować solidne fundamenty zrównoważonej gospodarki w czasie odbudowy po skutkach pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 8 grudnia 2021 r.