Aktualności

 • 2020-09-21

  aktualnosci

  Orędzie o stanie Unii- Komisja wzywa państwa członkowskie do poprawy przepustowości łączności sieciowej i wypracowania wspólnego podejścia do wdrażania sieci 5 G

  Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w jej orędziu o stanie Unii wygłoszonym w środę, Komisja podejmuje dziś ważne kroki w celu zwiększenia swojej suwerenności cyfrowej i otwartej strategicznej autonomii.

 • 2020-09-18

  aktualnosci

  Orędzie o stanie Unii: Komisja proponuje ambitniejszy cel klimatyczny: obniżenie emisji do 2030 r. o 55%

  Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy cel opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Z oceny wynika, że taki cel jest realistyczny, a jego osiągnięcie możliwe. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal odgrywa wiodącą rolę w skali globalnej przed kolejną konferencją klimatyczną ONZ (COP26).

 • 2020-09-17

  aktualnosci

  Orędzie o stanie Unii - podsumowanie

  Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą von der Leyen: wyznaczamy drogę wyjścia z kryzysu związanego z koronawirusem i kurs na przyszłość. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zobowiązała się, że Komisja Europejska będzie stymulować trwałą i ukierunkowaną na przemiany odbudowę, dzięki której Europa będzie odgrywać wiodącą rolę pod względem gospodarczym, środowiskowym i geopolitycznym.

 • 2020-09-17

  aktualnosci

  „Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas”

  "Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas” powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej w wygłoszonym 16 września 2020 r. orędziu o stanie Unii.

 • 2020-09-16

  aktualnosci

  UE-Chiny: wzajemna ochrona produktów

  UE i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. - Europejskie oznaczenia geograficzne produktów są znane ze swojej jakości i różnorodności; ważne jest, aby chronić je na poziomie unijnym i światowym – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski.

 • 2020-09-15

  aktualnosci

  Unia Europejska i Chiny podpisują przełomową umowę chroniącą europejskie oznaczenia geograficzne

  UE i Chiny podpisały dzisiaj umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Umowa ta, po raz pierwszy zawarta w listopadzie 2019 r., powinna przynieść wzajemne korzyści handlowe, a także przybliżyć konsumentom po obu stronach gwarantowane produkty wysokiej jakości. Odzwierciedla ona deklarację UE i Chin, że wypełnią zobowiązanie podjęte na poprzednich szczytach UE-Chiny oraz będą przestrzegać międzynarodowych zasad jako podstawy stosunków handlowych.

 • 2020-09-14

  aktualnosci

  Orędzie o stanie Unii w 2020 r.

  W środę 16 września br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu swoje pierwsze orędzie o stanie Unii.

 • 2020-09-09

  aktualnosci

  Wywiad YHI z pracownikami PKE

  Pracownicy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Pan Bartłomiej Balcerzyk, Pani Ewa Modzelewska oraz Pan Krzysztof Nalepa mieli przyjemność udzielić wywiadu dla Stowarzyszenia Youth Human Impact. Wywiad został podzielony na 3 części. Zapraszamy do zapoznania się z dwiema pierwszymi częściami materiału. Trzecią część wywiadu zostanie opublikowana wkrótce.

 • 2020-09-08

  aktualnosci

  Unia Europejska oczami mieszkańców województwa świętokrzyskiego

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce (www.europedirect-kielce.szpp.eu) jest jedynym w regionie świętokrzyskim punktem informacyjnym ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct. Sieć została powołana przez Komisję Europejską w celu stałego i aktywnego komunikowania się ze społecznością lokalną w każdym regionie Europy, przekazywania rzetelnej wiedzy o UE, a w efekcie do budowania społeczeństwa świadomych Europejczyków. 

 • 2020-09-04

  aktualnosci

  Konsultacje społeczne: Komisja pragnie poznać zdanie obywateli na temat nowej strategii na rzecz praw dziecka

  Komisja rozpoczęła w dniu dzisiejszym konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii UE na rzecz praw dziecka. Strategia zapewni ramy polityczne, które pod jednym dachem obejmą wszystkie obecne i przyszłe działania i polityki unijne w zakresie praw dziecka. Zajmie się również kwestią utrzymujących się i nowych wyzwań związanych z prawami dziecka, których obecny program z 2011 roku nie uwzględnia, takich jak np. ryzyko związane z wykorzystywaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji.