Aktualności

 • 2020-03-16

  aktualnosci

  AWARIA!

  UWAGA! Z uwagi na awarię sieci telefonicznej - kontakt pod nr telefonu 41 344 50 jest niemożliwy. Prosimy o kontakt mailowy: europedirect-kielce@wp.pl lub telefoniczny 609803020.

 • 2020-03-16

  aktualnosci

  Koronawirus a gospodarka - KE podejmuje odpowiednie działania

  COVID-19: Komisja Europejska definiuje skoordynowaną reakcję w celu przeciwdziałania wpływowi koronawirusa na gospodarkę.

 • 2020-03-13

  aktualnosci

  Europejska Nagroda Obywatelska 2020. Trwa przyjmowanie wniosków.

  Jeszcze do 20 kwietnia, do godziny 12:00 czasu brukselskiego można składać wnioski o nominację projektów w ramach Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2020.

 • 2020-03-12

  aktualnosci

  Ignitis Group pożyczy 60 mln Euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na swój pierwszy projekt farmy wiatrowej w Polsce

  Litewskie przedsiębiorstwo zrealizuje projekt za pośrednictwem swojej spółki zależnej Pomerania Wind Farm sp. z o.o. Nowe lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy do 94 MW zlokalizowane będą w niedalekiej odległości od wybrzeża Bałtyku. Działania te, wsparte Planem Inwestycyjnym dla Europy, przyczynią się do dekarbonizacji sektora energetycznego w Polsce i dywersyfikacji źródeł energii.

 • 2020-03-11

  aktualnosci

  Nowa strategia przemysłowa dla Europy

  Europejskie przedsiębiorstwa gotowe stawić czoła przyszłości: nowa strategia przemysłowa dla zielonej i cyfrowej Europy konkurencyjnej w ujęciu globalnym. Komisja Europejska przedstawia nową strategię, która pomoże europejskiemu przemysłowi w zrealizowaniu podwójnej transformacji i osiągnięciu neutralności klimatycznej, a także przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym. Celem strategii jest dążenie do zwiększenia konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach, gdy zmieniają się układy sił geopolitycznych, a globalna konkurencja nasila się.

 • 2020-03-10

  aktualnosci

  UE otwiera drogę do silniejszego i ambitniejszego partnerstwa z Afryką

  Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaprezentowali propozycje w sprawie nowej strategii dotyczącej Afryki. W komunikacie zasugerowano zacieśnienie współpracy poprzez partnerstwa w pięciu kluczowych obszarach: transformacji ekologicznej, transformacji cyfrowej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, pokoju i sprawowania rządów oraz migracji i mobilności. W oparciu o ten dokument Europa podejmie rozmowy z partnerami z Afryki na temat nowej wspólnej strategii, która zostanie zatwierdzona na szczycie Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej w październiku 2020 r.

 • 2020-03-09

  aktualnosci

  Komisja finansuje badania nad wirusem COVID-19

  Komisja finansuje badania nad wirusem COVID-19: wybrano 17 projektów w obszarze szczepionek, leczenia i diagnostyki.

 • 2020-03-06

  aktualnosci

  Prognoza na wzrost

  Polska gospodarka nadal rozwija się w dobrym tempie, zatrudnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, finanse publiczne są stabilne – wynika z oceny Komisji Europejskiej zawartej w zimowym pakiecie semestru europejskiego. Raport dotyczący Polski zwraca jednak uwagę na niską innowacyjność gospodarki, jej zależność od paliw kopalnych oraz brak postępów w reformowaniu systemu emerytalnego.

 • 2020-03-06

  aktualnosci

  Komisja Europejska proponuje, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei

  Promowanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju: Komisja proponuje, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei.

 • 2020-03-05

  aktualnosci

  Europejskie prawo o klimacie - propozycja Komisji

  Cel neutralności klimatycznej do 2050 r.: Komisja przedstawia wniosek dotyczący europejskiego prawa o klimacie i przeprowadza konsultacje w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.