Aktualności

 • 2021-03-08

  aktualnosci

  Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021: pandemia COVID-19 poważnym wyzwaniem dla równości płci

  W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Komisja opublikowała sprawozdanie na temat równości płci w UE za 2021 rok. Pokazuje ono, jak negatywny wpływ wywiera pandemia COVID-19 na kobiety. Pogłębia dotychczasowe nierówności między kobietami i mężczyznami w prawie wszystkich dziedzinach życia, zarówno w Europie, jak i poza nią, niwecząc postępy, które wielkim wysiłkiem osiągnięto w ostatnich latach. Jednocześnie równość płci jest dziś w polityce UE akcentowana bardziej niż kiedykolwiek, a Komisja poczyniła znaczne starania na rzecz wdrożenia przyjętej rok temu strategii na rzecz równouprawnienia płci. Aby skuteczniej monitorować i śledzić postępy w każdym z 27 państw członkowskich, Komisja uruchamia portal monitorowania strategii na rzecz równouprawnienia płci.

 • 2021-03-08

  aktualnosci

  Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021: perspektywa płci musi zostać uwzględniona w planie odbudowy po COVID-19

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych oraz wysokiej rangi goście debatowali o kluczowej roli kobiet w walce z pandemią podczas międzyparlamentarnego posiedzenia w ten czwartek.

 • 2021-03-04

  aktualnosci

  Pierwsze posiedzenie grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. Frontexu (FSWG) z udziałem Leggeriego i Johanssona

  Grupa robocza PE ds. Frontexu (FSWG) spotka się w czwartek z dyrektorem wykonawczym agencji Fabrice Leggeri i komisarz Ylvą Johansson.

  Czternastoosobowa grupa robocza została powołana w celu oceny funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) z uwagi na doniesienia mediów, że agencja ta miała być rzekomo zaangażowana w wypychanie łodzi, osób które ubiegają się o azyl, na wodach Morza Egejskiego. Podejrzenia dotyczące niewłaściwego zarządzania doprowadziły do kilku dochodzeń, zarówno wewnętrznych, jak i prowadzonych przez różne organy UE, jak OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) i biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • 2021-03-03

  aktualnosci

  Unia równości: Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

  Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia na tych samych zasadach co inni. Pomimo postępów, jakich dokonano w ostatnich dekadach w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia i rekreacji, a także w umożliwianiu udziału w życiu politycznym, wciąż obecnych jest wiele przeszkód. Nadszedł czas, aby poszerzyć zakres działań UE.

 • 2021-03-02

  aktualnosci

  Ochrona europejskich konsumentów: Safety Gate skutecznie pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów wykorzystywanych do walki z COVID-19

  Komisja Europejska opublikowała dziś roczne sprawozdanie na temat Safety Gate – unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach konsumpcyjnych – który pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów nieżywnościowych. Ze sprawozdania wynika, że liczba działań podejmowanych przez odpowiednie organy po otrzymaniu ostrzeżenia rośnie z roku na rok, i osiągnęła rekordową wysokość 5 377. Dla porównania w 2019 r. liczba ta wynosiła 4477. 9 proc. wszystkich ostrzeżeń zgłoszonych w 2020 r. dotyczyło produktów związanych z COVID-19, głównie maseczek, które nie pełniły funkcji ochronnej. Inne przykłady zgłoszonych do Safety Gate niebezpiecznych produktów związanych z COVID-19 to środki dezynfekujące zawierające toksyczne substancje chemiczne, takie jak metanol, który może po spożyciu powodować ślepotę a nawet śmierć, a także sterylizatory UV, które narażały użytkowników na silne promieniowanie powodujące podrażnienia skóry. 

 • 2021-03-01

  aktualnosci

  Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.

  Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od poniedziałku 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

 • 2021-03-01

  aktualnosci

  Nagroda w uznaniu za odwagę dziennikarską: do 19 kwietnia 2021 r. można zgłosić swój udział w tegorocznej edycji konkursu im. Lorenza Natalego

  Od 1 marca można zgłaszać swoje prace w konkursie im. Lorenza Natalego – jednym z najważniejszych na świecie konkursów dla dziennikarzy. Nagrodę ustanowiła Komisja Europejska w uznaniu dziennikarzy na całym świecie, którzy odważnie relacjonują wydarzenia dotyczące naszej planety i jej mieszkańców. W swoich materiałach dziennikarze zwracają uwagę na niektóre z największych współczesnych wyzwań i na inspirujące rozwiązania, jak im sprostać. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 kwietnia 2021 r. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. euro.

 • 2021-02-26

  aktualnosci

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”

  Komisja Europejska przedstawiła program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na 2021 r. Jest to pierwszy program prac w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 „Horyzont Europa”. Obejmuje on trzy główne zaproszenia do składania wniosków dotyczących badań pionierskich, a ich łączna wartość wynosi 1,9 mld euro. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) oferuje granty dla najlepszych naukowców z całego świata, którzy są gotowi przyjechać do Europy lub w niej pozostać. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych i technicznych, które mogą stanowić podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i innowacji społecznych na miarę przyszłych wyzwań.

 • 2021-02-25

  aktualnosci

  Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu

  Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli korzystać z roamingu bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r. Dzięki niemu podróżni będą mogli również korzystać z lepszych usług roamingowych. Konsumentom będzie na przykład przysługiwać taką sama jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile dostępne są odpowiednie sieci. Nowe przepisy zapewnią również skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także sprawią, że konsumenci będą lepiej zorientowani co do ewentualnych opłat za korzystanie z usług o wartości dodanej w roamingu.

 • 2021-02-24

  aktualnosci

  Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lutym

  Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.