Bezpłatny webinar: Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Ośrodek Enterprise Europe przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, które odbędzie się 18 marca 2021 roku. Webinarium poprowadzi dr hab. Bożena Ryszawska – profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także certyfikowanym liderem Climate Reality Project oraz członkiem networku klimatycznego w Polsce.

 

Dlaczego warto wziąć udział? Europejski Zielony Ład jest kontynuacją trwającej w Europie zielonej transformacji, której celem jest zrównoważona i zeroemisyjna gospodarka Unii Europejskiej do 2050 roku. Około 100 mld euro będzie przeznaczone w latach 2021-2027 na realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. Przedsiębiorstwa otrzymają fundusze unijne m.in. na inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wspieranie innowacji przemysłowych, wprowadzanie czystych form transportu, obniżenie emisyjności oraz efektywność energetyczną budynków. Udział w webinarium przybliży zatem wiedzę na temat wsparcia jakie MŚP mogą otrzymać w ramach wyżej wymienionych działań.

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. Link: Webinarium: Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu - YouTube