Co wydarzy się w Brukseli w 2020 roku?

11 stycznia 2020 roku uczestniczyliśmy w DYSKUSJI PANELOWEJ: Co wydarzy się w 2020 roku w Brukseli? podczas Zimowego Spotkania Władz i Członków Konfederacji Lewiatan w Józefowie k/Warszawy.

 

Prelegentami byli: Danuta Hübner, profesor, eurodeputowana, Danuta Jazłowiecka, senatorka X kadencji, Paweł Świeboda, wiceszef EPSC/IDEA, wewnętrznego think-tanku w Komisji Europejskiej. Adam Traczyk, prezes think tanku Global.Lab, ekspert ds. europejskich partii Wiosna oraz Tomasz Grzegorz Grosse, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich.

Panelową dyskusję poprowadziła: Karolina Zbytniewska, redaktorka naczelna EURACTIV.pl, a wprowadzenie do dyskusji Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, od 14 lata współpracujący z Konfederacją Lewiatan.

Zaproszeni eksperci nakreślili krajobraz europejski po wyborach do Parlamentu Europejskiego
i po powołaniu nowej Komisji Europejskiej. Mowa była o Nowym Zielonym Ładzie jako priorytecie polityki europejskiej i jej znaczeniu dla Unii i Polski. Eksperci podkreślali konieczność głębokiej transformacji gospodarczej i odejścia od polityki węglowej. Nowa polityka UE porusza kwestie egzystencjonalne od których zależeć będzie rozwój UE w dalszych dekadach i życie przyszłych pokoleń. Co roku tylko w Polsce 45 tyś osób umiera z powodu chorób wywołanych przez zmiany klimatu. Dlatego nowa polityka UE jest tak istotna, konieczna i nieuchronna, a w opinii ekspertów brak jedności w temacie rządu Polskiego z UE spycha nasz kraj na margines działań.

Nowy Zielony Ład ma swój wymiar finansowy – to 10 miliardów euro przeznaczonych na transformację gospodarek i odejście od polityki węglowej. Fundusz transformacji pomoże europejskim przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do zmian i umożliwi nowe, zielone inwestycje. Nowa polityka KE jest polityką pro-wzrostową, ma szansę stać się większym stymulatorem rozwoju gospodarczego w UE niż cała dotychczasowa polityka monetarna. Prognozuje się, że w klimacie negatywnych trendów w gospodarce, nadchodzącego spowolnienia, niepewności dot. Brexitu, spowolnienia gospodarki Niemieckiej, Nowy Zielony Ład wpłynie na dodatkowe inwestycje +/- 1 pkt procentowy PKB w skali roku.

Podczas spotkania podkreślano konieczność obudowania nowej polityki UE filarem socjalnym. Podnoszono obawę, że nadchodzące spowolnienie gospodarcze oraz rosnące ceny energii elektrycznej wiązać się będą z wzrostem eurocentryzmu, dlatego tak ważne w ocenie ekspertów jest m.in. zrównywanie płacy minimalnej w UE (np. w Luksemburgu wynosi ona dziś 2 tyś euro, a w Bułgarii 200 euro). Wyzwaniem wiążącym się z tymi obawami jest odpowiedź na pytanie jak pogodzić ambitne cele polityk UE w kwestii transformacji gospodarek europejskich z potrzebami społecznymi. Trzeba mieć jednak świadomość, że wszelkie obawy i koszty Nowego Zielonego Ładu nijak się mają do dzisiejszych kosztów na jakie naraża nas polityka oparta na węglu, zmiany klimatu i zagrożenia dla przyszłych pokoleń.