Dialog Obywatelski - Europejska inwestycja w przyszłość: budżet na lata 2021-2027

Z inicjatywy Prezydenta Kielc w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się konferencja „Europejska inwestycja w przyszłość: budżet na lata 2021-2027”. Wezmą w niej udział samorządowcy z całej Polski.

To pierwsze, od czasu ogłoszenia pandemii, spotkanie w formie dialogu europejskiego, organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Miastem Kielce, z udziałem zarówno publiczności zgromadzonej w sali, jak i słuchaczy transmisji on-line.
 
Konferencja będzie okazją do zapoznania się z nowymi celami Unii Europejskiej, ale także analizy ich dopasowania do potrzeb polskich miast. Wszystko po to, aby samorządy jak najlepiej się rozwijały oraz, by jakość życia mieszkańców była coraz lepsza.
 
- Wspólnie z samorządowcami z całego kraju, którzy przyjadą do Kielc, chcemy rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać polityka spójności Unii Europejskiej na najbliższe lata - tłumaczy prezydent Bogdan Wenta. - Jak dobrze skorzystać z Funduszu Odbudowy UE, który ma pomóc gospodarce dotkniętej tak mocno przez epidemię koronawirusa i przygotować się do korzystania ze środków Funduszu Na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ma on być wykorzystywany do redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.
Na zaproszenie prezydenta Kielc w stolicy województwa świętokrzyskiego pojawi się poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht, który jest jednym z negocjatorów Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027. Towarzyszyć mu będzie dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ambasador RP Marek Prawda.
 
- Kielce nie będą mogły się rozwijać bez wsparcia z funduszy europejskich. Wiemy dobrze, jak mocno zmieniło się miasto dzięki zaangażowaniu ponad 1 miliarda euro w poprzednich latach. Potrzeb jest wciąż bardzo dużo, więc musimy odpowiednio przygotować się do nowej perspektywy finansowej. Prace nad nią jeszcze się nie zakończyły i wciąż istnieje możliwość przyjęcia rozwiązań korzystnych dla naszego kraju. Nie chcemy się temu tylko przyglądać z boku - informuje prezydent Bogdan Wenta.
 
 
Udział w konferencji jest nieodpłatny, ale obowiązkowym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja, która zakończy się 1 października o godz. 10.00.