Europa o klimacie - program dla nauczycieli klas 4-8

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie pt.: „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie”, który pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Do programu zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV-VIII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą. Bezpłatnie oferujemy webinarium, zajęcia warsztatowe i materiały dydaktyczne. Program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). 

 

CO OFERUJEMY?

„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne – spotkania, materiały, różnorodne metody i formy pracy, poprzez:

·         Webinarium wprowadzające - wprowadzenie merytoryczne i metodyczne do zagadnień poruszanych w materiałach oferowanych w programie oraz praktyczne wskazówki dotyczące pracy z uczniami.

·         Seria trzech warsztatów on-line stanowiących zaproszenie do wzmocnienia kompetencji w realizowaniu zajęć lekcyjnych lub wydarzeń szkolnych dotyczących ww. tematyki.

·         Komplet oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych w formie Zadań interdyscyplinarnych, które dotyczą różnorodności biologicznej, konsumpcji i czystej energii – na przedmioty: geografia, matematyka, język polski i godzina wychowawcza.

·         Przewodnik merytoryczno-metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek przedstawiający sposoby i zalety włączania edukacji ekologicznej na zajęciach oraz wprowadzenie merytoryczne do tematów poruszanych w programie,

·         Możliwość poznania innych nauczycieli i nauczycielek o podobnych zainteresowaniach,

·         Festiwal internetowy dla młodzieży z okazji Dnia Wiosny,

·         Możliwość zapewnienia swoim uczniom i uczennicom wielu ciekawych i wartościowych doświadczeń szkolnych!

 

Na wszystkie wydarzenia obowiązują osobne zapisy. Nasi uczestnicy i uczestniczki mogą samodzielnie zdecydować o poziomie swojego zaangażowania w realizację programu. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w webinarium i we wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu programu dokształcaniaWebinarium wprowadzające odbędzie się 28 stycznia i otworzy program „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie”. Seria warsztatów on-line rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. Warsztaty będą trwały ok. 2 godziny, na platformie ZOOM, co dwa tygodnie.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Obecnie rozpoczynamy rekrutację nauczycielek/nauczycieli na WEBINAR WPROWADZAJĄCY, która trwa od 16 grudnia 2020 do 22 stycznia 2021 przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (link is external).

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rekrutacja na serię warsztatów „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” zostanie ogłoszona w najbliższym czasie.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: od 28 stycznia 2021 do 31 marca 2021 r. 

KONTAKTjustyna.zamojda@ceo.org.pl (link sends e-mail)