Aktualności

2020-01-08

wydarzenia

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Konkurs organizowany przez Parlament Europejski i  Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu dla młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE, poświęcony kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.


Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

- propagują wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym;
- budzą wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji;
- proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i dają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej wspólnoty.

Projekty mogą obejmować różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze europejskim.

Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat. Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać w tylko jednym kraju.Do konkursu należy zgłaszać projekty, które są w toku lub były realizowane w okresie 1 stycznia 2019 r. - 30 stycznia 2020 r.

Laureat Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego zostanie wyłoniony w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy: krajowe jury, złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych, dokona wyboru jednego krajowego laureata w każdym z 28 państw członkowskich. Etap drugi: europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie (Aachen), wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 28 projektów zgłoszonych przez jury krajowe.


Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro.,Jeden przedstawiciel każdego z 28 krajowych laureatów zostanie zaproszony na kilka dni do Akwizgranu (Niemcy), aby wziąć udział w różnych wydarzeniach, w tym w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży (19 maja 2020 r.). Nagrody dla trzech najlepszych projektów zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego. W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu). Projekt zyska także znaczny rozgłos za pośrednictwem kanałów medialnych Parlamentu Europejskiego i Fundacji.

Więcej informacji tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2020 r.

 

 

załączniki