Aktualności

2022-01-11

wydarzenia

Europejski Panel Obywatelski

W dniach 7-9 stycznia 2022 r., Europejski Panel Obywatelski do spraw zmian klimatu, środowiska i zdrowia spotkał się po raz trzeci i ostatni.


Prace Panelu toczyły się w Kolegium Europejskim w Natolinie (Warszawa), a sesje plenarne odbyły się w piątek i niedzielę w Pałacu Kultury i Nauki. Około 200 obywateli europejskich w różnym wieku oraz z różnym doświadczeniem spotkało się (stacjonarnie i zdalnie) w Warszawie i przyjęło 51 zaleceń dotyczących wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć Europa w zakresie zmian klimatu, środowiska i zdrowia.

Zalecenia panelistów przyjęte w niedziele, to efekt trwającej od prawie pół roku pracy począwszy od 1-3 października - pierwszej sesji Panelu, sesja numer 3. Następnie między 19 a 21 listopada, uczestnicy mieli okazję dyskutować nad propozycjami w formule zdalnej, aż wreszcie 7-9 stycznia rekomendację przyjęły ostateczny kształt i zostały oddane pod głosowanie plenarne Panelu. Dotyczą one tematów, takich jak: poprawa jakości życia, ochrona środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, zmiana przyjętych wzorców gospodarki i nawyków konsumpcyjnych, zrównoważone społeczeństwo oraz równe traktowanie.

Rekomendacje Europejskich Paneli Obywatelskich zostaną zaprezentowane i omówione na Posiedzeniu Plenarnym Konferencji, gdzie w dalszym ciągu będą kształtowane ostateczne propozycje.

Osiemdziesięciu przedstawicieli (20 spośród każdego z Europejskich Paneli Obywatelskich, z których co najmniej jedna trzecia uczestników ma od 16 do 25 lat) wejdzie w skład Zgromadzenia Plenarnego Konferencji, podczas którego omówione zostaną rekomendację poszczególnych Paneli. W dyskusji udział brać będą posłowie do PE przedstawiciele rządów krajowych i krajowych parlamentów, Komisarze Europejscy oraz inni członkowie zgromadzenia plenarnego z instytucji UE oraz przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, a także z partnerzy społecznymi i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Następna Sesja Plenarna Konferencji odbędzie się w dniach 21-22 stycznia w Strasburgu. W piątek 17 grudnia, Plenarne Grupy Robocze spotkały się w formacie zdalnym, aby w międzyczasie kontynuować prace przygotowawcze. Obywatele z całej Europy mogą nadal uczestniczyć w Konferencji za pośrednictwem Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej.

Rekomendacje wypracowane przez pozostałe Europejskie Panele Obywatelskie zostaną przyjęte w nadchodzącym czasie w obszarach, takich jak:

• Panel 1 – Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy / edukacja, kultura, młodzież, sport / transformacja cyfrowa (Dublin, Irlandia)

• Panel 4 – UE na świecie / Migracja (Maastricht, Holandia).

załączniki