aktualności

na skróty

Austria przejmuje półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej!

Priorytety prezydencji austriackiej określa jej motto „Europa, która chroni”

Program prezydencji kładzie nacisk na kwestie azylowe i migracyjne, ochronę granic zewnętrznych, zwalczanie radykalizacji, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, cyberbezpieczeństwo oraz ochronę wartości europejskich.

Od przystąpienia do UE w 1995 r. Austria już po raz trzeci sprawuje prezydencję w Radzie UE. 

 

więcej