Aktualności

2021-12-21

wydarzenia

Instytucje UE uzgadniają priorytety na rok 2022 w celu budowania odpornej i ożywionej UE

Przywódcy instytucji UE podpisali wspólną deklarację określającą kluczowe priorytety legislacyjne na rok 2022 i z zadowoleniem przyjęli postępy w realizacji priorytetów w 2021 r.


 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oraz Premier Słowenii Janez Janša, w imieniu prezydencji Rady, podpisali Wspólną Deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na rok 2022. Deklaracja przedstawia wspólną wizję instytucji unijnych, której celem jest przekształcenie i zbudowanie bardziej odpornej Europy, a także determinację, z jaką instytucje starają się wzmocnić UE przy wychodzeniu z kryzysów pandemii COVID-19, zmian klimatu oraz innych globalnych problemów.

Wspólna Deklaracja zwraca uwagę na kluczowe wnioski ustawodawcze, które znajdują się obecnie w rękach współprawodawców lub zostaną przedłożone przez Komisję Europejską do jesieni 2022 r. Zobowiązuje ona trzy instytucje do nadania najwyższego priorytetu zestawowi inicjatyw mających na celu realizację Europejskiego Zielonego Ładu, dążenie do Europy na miarę ery cyfrowej, tworzenie gospodarki, która służy obywatelom, tworzenie silniejszej Europy na świecie, promowanie europejskiego stylu życia oraz ochronę i wzmacnianie demokracji, a także obronę wspólnych wartości europejskich.

Trzy instytucje dążą do osiągnięcia jak największego postępu w zakresie inicjatyw zawartych we Wspólnej Deklaracji do końca 2022 r. Trzy instytucje potwierdziły również swoje zobowiązanie do monitorowania wyników prowadzonej przez obywateli Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Liderzy trzech instytucji z zadowoleniem przyjęli również osiągnięcia z 2021 r, w ramach których przyjęto ambitny pakiet środków Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz wprowadzono w ciągu dwóch miesięcy, Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, aby zapewnić obywatelom swobodne podróżowanie po UE. Co więcej, przyjęto istotne przepisy w obszarach priorytetowych, które wskazano we wspólnej Deklaracji z 2021 r., dotyczące m.in. Europejskiego Prawa o Klimacie, Europejskiego Centrum i Sieci ds. Cyberbezpieczeństwa, Niebieskiej Karty UE dla wysoko wykwalifikowanych pracowników migrujących, przepisów dla publicznej sprawozdawczości podatkowej w podziale na kraje unijnego systemu kontroli produktów podwójnego zastosowania, wdrożenia europejskiego systemu informacji o podróży i zezwoleń na podróż, a także przepisów na rzecz zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym i przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. Pozostałe wnioski priorytetowe, w tym ósmy Program Działań w zakresie Środowiska, przedłużenie korzyści płynących z roamingu na terytorium UE o kolejne 10 lat, a także wzmocnienie mandatów dla Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, zostały wstępnie uzgodnione przez współprawodawców i są finalizowane przed przyjęciem.

 

załączniki