Nagroda im. Sacharowa 2020: wywiady z laureatami

Uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli dla demokratycznej opozycji na Białorusi odbędzie się w południe, 16 grudnia.

Demokratyczna opozycja na Białorusi tegorocznym laureatem Nagrody im. Sacharowa

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i przewodniczący grup politycznych 22 października podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody im. Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. Opozycja jest reprezentowana przez Radę Koordynacyjną, inicjatywę odważnych kobiet oraz działaczy politycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

W związku z wyjątkową sytuacją związaną w pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami i ograniczeniami w podróżowaniu, informacje o dostępności poszczególnych laureatów, możliwych językach tłumaczeń i innych szczegółach technicznych zostaną przekazane dziennikarzom bezpośrednio, po wysłaniu zgłoszenia.

Informacje dla dziennikarzy

Dziennikarze mogą zgłaszać chęć przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami demokratycznej opozycji na Białorusi, którzy będą obecni na uroczystości (również ze Swietłaną Ciachanouską) pod adresem:

maria.brianchon@europarl.europa.eu.

Wywiady będą przeprowadzane online. Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 7 grudnia do południa.

Prosimy wziąć pod uwagę, że wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje zabukowania wywiadu. Potwierdzenie terminu zostanie wysłane najwcześniej 11 grudnia. Swietłana Ciachanouska udziela wywiadów po angielsku, rosyjsku i białorusku. Wywiady będą odbywały się we wtorek 15 grudnia i w środę 16 grudnia. Dziennikarze, którzy potrzebują tłumacza, powinni taką potrzebę zgłosić do biura prasowego Parlamentu Europejskiego z wyprzedzeniem.