Aktualności

2020-01-13

wydarzenia

Nowa unijna nagroda dla szkół uczących o Unii Europejskiej

Unia Europejska wprowadza nową nagrodę dla nauczycieli i szkół, aby poprawić jakość nauczania o Unii Europejskiej. Nowa nagroda będzie nosiła nazwę „Nagroda im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej”.


Nagroda zostanie przyznana wyróżniającym się nauczycielom szkół średnich i szkołom, którzy w inspirujący sposób pomogą uczniom w nauce o Unii. Nagroda zapewni ogólnoeuropejskie uznanie i widoczność działań dydaktycznych oraz podkreśli znaczenie nauczania i uczenia się na temat UE w młodym wieku. Będzie okazją do zaprezentowania ciekawych metod nauczania, które aktywnie angażują uczniów w naukę o UE, i pomoże rozpowszechniać te metody.

Tegoroczne zaproszenie do składania wniosków ma zostać opublikowane we wrześniu 2019 r. Komisja Europejska sporządzi i opublikuje regulamin konkursu. Określi w nim szczegółowe warunki uczestnictwa, terminy, kryteria przyznawania nagród, ich liczbę i wysokość oraz ustalenia dotyczące wypłat na rzecz zwycięzców. Inicjodawcą nagrody jest Parlament Europejski. Za realizację projektu odpowiedzialna będzie Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej.

Mogą ją otrzymać szkoły średnie z siedzibą w UE. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

załączniki