O nas

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 roku, jako jeden z polskich punktów działających w ramach europejskiej sieci Europe Direct.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Punkt realizuje działania, których celem jest dostarczanie mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego rzetelnych informacji z zakresu wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej (w tym integracji europejskiej, traktatów unijnych, rynku pracy w UE, możliwości korzystania ze szkoleń i stypendiów unijnych, podejmowania i kontynuowania edukacji w innych krajach europejskich). Działania Punktu skupiają się na promowaniu aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz działaniach, których celem jest zwiększenie świadomości europejskiej wśród odbiorców naszych działań.

Cele te realizujemy m.in. poprzez:

 • zwiększenie dostępności informacji na poziomie regionalnym i lokalnym dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
 • udostępnienie informacji zbieranych przez punkt (dotyczących m.in. polityk unijnych, karty praw podstawowych, zatrudnienia, gospodarki) jak najszerszemu gronu obywateli,
 • włączenie obywateli w europejską debatę poprzez przesyłanie informacji zwrotnych instytucjom europejskim,
 • współpraca z lokalnymi środowiskami,
 • zwiększenie zdolności Komisji Europejskiej w zakresie komunikowania się z obywatelami na terenie objętym działaniem naszego punktu,
 • tworzenie „miejsca spotkań” dla obywateli, organizacji pozarządowych, podmiotów politycznych oraz mediów – rozwój europejskich przestrzeni publicznych,
 • promowanie sieci Europe Direct m.in. podczas imprez, targów, szkoleń, seminariów, spotkań z młodzieżą i innych wydarzeń.

 

Sieć informacyjna Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć ośrodków informacyjnych, która powstała na początku 2005 roku. Europe Direct oferuje obywatelom cztery bezpłatne usługi:

 • Centralny punkt kontaktowy Europe Direct, działający na terenie całej Unii. Punkt udziela informacji na temat wszystkich kwestii związanych z UE - przez telefon oraz drogą mailową.
 • Biura Europe Direct działające jako lokalne punkty kontaktowe. Biura dostarczają informacji i odpowiadają na pytania związane z Unią Europejską. Odpowiedzi udzielane są bezpośrednio i uwzględniają lokalne uwarunkowania.
 • Centra Dokumentacji Europejskiej promują wiedzę i badania naukowe na temat integracji UE. Oferują szeroki zbiór publikacji na tematy europejskie oraz zachęcają środowiska naukowe, by włączyły się w debatę na temat Europy.
 • Team Europe to grupa ekspertów współpracująca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Tworzą ją specjaliści zajmujący się wieloma aspektami polityki europejskiej – prawnicy, ekonomiści, politolodzy, historycy, socjologowie. Członkowie TE uczestniczą w debatach i konferencjach, biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych.