O nas

 

Głównym zadaniem Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Kielce jest zapewnienie mieszkańcom Kielc i województwa świętokrzyskiego, łatwego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej.

Udzielamy porad, sugestii i pomocy w odpowiedzi na pytania dotyczące polityk Unii Europejskiej, jej programów czy inicjatyw, w szczególności w obszarach, które mają bezpośredni wpływ na ich życie codzienne. Niemniej ważnym zadaniem Punktu jest inicjowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych debat na temat Unii Europejskiej oraz sfer, w których jest ona aktywna. Ponadto, Punkt prowadzi działania w sposób dostosowany do lokalnych potrzeb, informując każdego zainteresowanego o obszarze objętym działalnością instytucji europejskich, zarówno na poziomie lokalnym, narodowym jak i europejskim. Podnoszenie świadomości mieszkańców regionu w zakresie dziedzin objętych aktywnością Unii Europejskiej odbywa się także poprzez rozpowszechnianie publikacji, informacji oraz dokumentacji szczególnie w siedzibie Punktu, jak również ich dystrybucję na terenie całego województwa świętokrzyskiego, szczególnie w instytucjach publicznych (szkoły, biblioteki itp.) oraz poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń.

Oczekiwanym rezultatem tych wszystkich działań ma być lepsze wykorzystanie przez mieszkańców naszego województwa możliwości płynących z członkostwa w Unii Europejskiej.

Cele Punktu Informacji Europejskiej  EUROPE DIRECT - Kielce zmierzają do tego, aby wszyscy obywatele, zarówno z obszarów wiejskich, jak i miejskich, mieli łatwy dostęp do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na ich życie codzienne.