Aktualności

2019-11-28

wydarzenia

Parlament Europejski poparł Komisję von der Leyen

Parlament Europejski zatwierdził skład Komisji przedstawiony przez nowo wybraną przewodniczącą Ursulę von der Leyen, potwierdzając pozytywne konkluzje wcześniejszych wysłuchań kandydatów.


W głosowaniu imiennym, które odbyło się w południe w środę, posłowie zatwierdzili zwykłą większością głosów nową Komisję 461 głosami za, przy 157 głosach przeciw i 89 wstrzymujących się.

W swoim wystąpieniu nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała o zobowiązaniach, jakie podjęła w lipcu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu i jakie przedstawili Parlamentowi kandydaci na komisarzy w trakcie wysłuchań. Zapewniła, że Komisja przedłoży projekty prawne i założenia budżetowe konieczne dla realizacji tych zobowiązań i pozwalające UE na odegranie roli światowego lidera w kluczowych dziedzinach. Wymieniła ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, wzrost gospodarczy, cyfryzację, nowe podejście do polityki migracyjnej, obronę praw socjalnych Europejczyków, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki, lepszą obronę interesów UE w świecie, a także obronę wartości europejskich: demokracji, praworządności i praw obywatelskich. Potwierdziła również szereg zmian, których dokonała w podziale tek, zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez Parlament po zakończeniu wysłuchań. Wysłuchania miały na celu sprawdzenie przez Parlament predyspozycji kandydatów na komisarzy w poszczególnych dziedzinach.

Pięcioletnia kadencja Komisji rozpocznie się 1 grudnia. Kompetencje kandydatów na komisarzy zostały pozytywnie zweryfikowane przez Parlament podczas wysłuchań poselskich. Po raz pierwszy Komisji Europejskiej przewodniczy kobieta, nigdy dotąd nie było tak wielu kobiet wśród komisarzy.

 

 
 

załączniki