Aktualności

2021-10-08

wydarzenia

Parlament Europejski wzywa do poprawy bezpieczeństwa na drogach

Ograniczenia prędkości dla bezpieczeństwa- 30km/h w strefach zamieszkałych. Zero tolerancji dla kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Europejska agencja transportu drogowego ma wspierać bezpieczny i inteligentny transport.


Aby osiągnąć cel zerowej liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE do 2050 roku, posłowie chcą ograniczenia prędkości do 30 km/h i zerowej tolerancji dla kierowców pod wpływem alkoholu.

W projekcie rezolucji, przyjętej w środę, 615 głosami do 24, przy 48 wstrzymujących się od głosu, przypomniano, że rocznie na drogach UE ginie około 22 700 osób, a około 120 000 zostaje poważnie rannych. W ostatnich latach nastąpiła w UE stagnacja postępów w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych, a Unia nie osiągnęła wyznaczonego sobie celu zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010-2020 (liczba ofiar śmiertelnych na drogach spadła o 36%).

Według najnowszych danych najbezpieczniejsze drogi nadal znajdują się w Szwecji (18 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców), natomiast Rumunia (85/milion) odnotowała najwyższy wskaźnik śmiertelności w 2020 roku. Średnia UE wyniosła 42 ofiary śmiertelne na milion mieszkańców. W Polsce było 65 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, zanotowano spadek o 15% wobec 2019 roku.

Bezpieczny limit prędkości
Posłowie zauważają, że nadmierna prędkość jest odpowiedzialna za około 30% śmiertelnych wypadków drogowych. Komisja Europejska powinna zarekomendować sposoby stosowania bezpiecznych ograniczeń prędkości, takich jak maksymalna prędkość 30 km na godzinę na obszarach mieszkalnych oraz obszarach, gdzie jest duża liczba rowerzystów i pieszych. W celu promowania bezpiecznego korzystania z dróg, posłowie nalegają również na wprowadzenie zerowej tolerancji dla jazdy pod wpływem alkoholu, podkreślając, że alkohol jest przyczyną około 25% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych.

Zachęcanie do bezpiecznej jazdy
Posłowie zwrócili się do Komisji o rozważenie wprowadzenia "trybu bezpiecznej jazdy" w urządzeniach mobilnych i elektronicznych kierowców, aby ograniczyć rozpraszanie ich uwagi podczas jazdy. Posłowie dodają, że powinny istnieć zachęty podatkowe i atrakcyjne systemy ubezpieczeń komunikacyjnych dla kupujących i użytkujących pojazdy o najwyższych standardach bezpieczeństwa.

Lepsza infractruktura i więcej koordynacji
Posłowie chcą więcej inwestycji w infrastrukturę, która przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, skupiając się na strefach o największej liczbie wypadków. Wzywają państwa członkowskie do utworzenia Krajowych Funduszy Bezpieczeństwa Drogowego, które przeznaczałyby kwoty uzyskane z mandatów na projekty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.


Aby właściwie wdrożyć kolejne kroki w unijnej polityce bezpieczeństwa drogowego, posłowie wzywają Komisję Europejską do utworzenia europejskiej agencji transportu drogowego, która wspierałaby zrównoważony, bezpieczny i inteligentny transport drogowy.

załączniki