Aktualności

2020-01-07

wydarzenia

Prezydencja Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej

Chorwacja przejęła rotacyjną prezydencję Rady od Finlandii 1 stycznia 2020 roku.


Motto Chorwacji na jej 6-miesięczną prezydencję to: „Silna Europa w świecie pełnym wyzwań”. Najmłodszy stażem członek UE chce skupić się na zrównoważonym rozwoju, gospodarce o silnych wzajemnych powiązaniach, bezpieczeństwie i wzmocnieniu wiodącej roli Europy na arenie międzynarodowej.

Prezydencja Chorwacji w Radzie UE przypada na aktywny okres, szczególnie ze względu na Brexit i negocjowanie Wieloletnich Ram Finansowych UE (MFF). Europosłowie oczekują jednak, że nie zabraknie czasu również na inne tematy - poniżej wypowiedzi kilku z nich:

Karlo Ressler (EPL) postrzega prezydencję jako doskonałą okazję dla Chorwacji na dalsze pozycjonowanie się w UE na poziomie politycznym, gospodarczym i dyplomatycznym. „Chorwacja będzie kontynuować prace nad kwestią Brexitu i przewodzić negocjacjom nad budżetem na następne siedem lat. Jednym z kluczowych wydarzeń będzie bez wątpienia szczyt w Zagrzebiu, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej perspektywy krajów Europy Południowo-Wschodniej” powiedział.

Według Biljany Borzan (S&D), na pierwszym planie powinna znaleźć się ochrona praw pracowniczych i konsumentów, zdrowia publicznego i praworządności: „Mam nadzieję, że negocjacje w sprawie MFF zakończą się sukcesem, ponieważ od tego zależy realizacja programów i polityk, na które obywatele głosowali w wyborach europejskich, takich jak Europejski Zielony Ład”.

Valter Flego (Grupa Renew Europe) stwierdził: “Chorwacja musi być neutralnym mediatorem i zapewnić efektywną współpracę i ciągłą realizację programu [UE]”. Poseł uważa również, że Chorwacja będzie miała okazję „wprost pokazać swoim obywatelom, co Europa dla nich robi”.

Ruža Tomašić (EKR) oczekuje lobbingu w interesach narodowych: „Najważniejszy dokument z poprzedniej kadencji, raport na temat planu wieloletniego dotyczącego zasobów rybnych w Morzu Adriatyckim, utknął w martwym punkcie w Radzie. Oczekuję, że to się zmieni w trakcie chorwackiej prezydencji”. Posłanka chce także zobaczyć postępy w zakresie płatności bezpośrednich w rolnictwie i w aktywizacji nieużywanych gruntów rolnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się stroną internetową prezydencji.

załączniki