Aktualności

2020-01-02

wydarzenia

Priorytety w 2020 roku - promocja Europejskiego Zielonego Ładu

Zaczynamy 2020 rok! Nowy rok to także nowe wyzwania i cele do osięgnięcia. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce prezentuje pierwsze zagadnienie, które w nadchodąch 12 miesiącach będzie miał istotne znaczenie. 


 

 

Stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład– ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy.

Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

Stronę Europejskiego Zielonego Ładu znajdziesz tutaj.

Film promocyjny znajdziesz tutaj.

załączniki