Aktualności

2019-02-08

wydarzenia

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: czy jesteś #GotowyNaZmiany?

Tworzywa sztuczne są ogólnodostępne, trwałe i łatwo stają się odpadami, stały się głównym źródłem zanieczyszczeń w oceanach.Obowiązkiem Europy jest rozwiązanie kwestii odpadów morskich i jest ona również zobowiązana do podejmowania działań na całym świecie. By zwiększyć świadomość na temat bezpiecznych dla środowiska alternatyw dla produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, Komisja Europejska rozpoczęła kampanię polegającą na komunikacji społecznej.


Ponad 80% odpadów morskich to tworzywa sztuczne. Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady ogólnoeuropejskie, które dotyczą 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach i w morzach, a także zagubionych i porzuconych narzędzi połowowych. Te produkty to największa część problemu- łącznie stanowią 70% wszystkich odpadów morskich.

By rozwiązać ten problem Komisja stworzyła obszerny zbiór środków zapobiegawczych. Dyrektywa o produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest integralną częścią szerszych działań określonych w strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych oraz ważnym elementem planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Za pośrednictwem tej propozycji Europa realizuje swoje zobowiązania na poziomie globalnym, by rozwiązać problem odpadów trafiających do mórz z tego kontynentu.

Istnieje wiele powodów, dla których trzeba podjąć działania związane z przedmiotami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych:

  1. To kwestia dotycząca środowiska. Odpady morskie to główny problem w Europie, który przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska morskiego; generuje również koszty dla społeczeństwa – od sprzątania plaż i wpływu na turystykę, po potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Te koszty pokrywane są w takim samym stopniu z budżetu prywatnego, jak i publicznego. Dlatego trzeba zająć się kwestią przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które łatwo stają się odpadami i często wymykają się z programów wywozu śmieci, ostatecznie stanowiąc ponad połowę zanieczyszczeń w morzu.
  2. To kwestia związana z jednolitym rynkiem, ponieważ coraz więcej państw członkowskich UE oraz władz lokalnych podejmuje indywidualne działania, by zakazać użytkowania różnego rodzaju przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, podczas gdy ruchy obywatelskie mają na celu redukcję stosowania konkretnych rodzajów produktów. Ryzyko powstania podziałów jest realne, dlatego szanse muszą być wyrównane.
  3. To szansa ekonomiczna, by wprowadzić innowacje i zastąpić najbardziej szkodliwe tworzywa sztuczne jednokrotnego użytku bardziej nowatorskimi rozwiązaniami lub modelami biznesowymi – na przykład korzystając z przewodnictwa UE w dziedzinie bioekonomii lub ustalając systemy kaucji i ponownego użytkowania, jednocześnie tworząc lokalne miejsca pracy. To działanie legislacyjne zapewni przejrzystość oraz ekonomię skali niezbędną dla inwestycji i innowacji na Jednolitym Rynku.
  4. Wsparcie obywateli. Obywatele UE są świadomi problemu i chcą podjęcia działań. Według ostatniej ankiety Eurobarometr 87% Europejczyków martwi się o wpływ plastiku na środowisko; 74% martwi się o jego wpływ na ich zdrowie; 94% uważa, że produkty powinny być projektowane w sposób umożliwiający ich recycling; taki sam odsetek ankietowanych sądzi, że należy zredukować liczbę plastikowych opakowań wykorzystywanych w przemyśle i sprzedaży detaliczne

Zachęcamy do zapoznania się z inormacjami na temat tej inicjatywy https://bit.ly/2TDoDTU

załączniki