Aktualności

2020-01-13

wydarzenia

rescEU- Europejska służba ratunkowa, na którą można liczyć

Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań stojących przed ludzkością i wszyscy doświadczamy ich niszczycielskich skutków. Pożary trawią lasy i miasta, a nawałnice i powodzie niszczą obszary zamieszkane, pozbawiając tysiące ludzi domów, a często również życia.

 
W obliczu klęski żywiołowej nasza reakcja musi być stanowcza, szybka i skoordynowana. Mechanizm ochrony otrzymał dodatkowe wzmocnienie o nazwie rescEU — są to pomocnicze zasoby rezerwowe, w których stwierdzono braki na poziomie europejskim (np. helikoptery, samoloty strażackie i inne). Zasoby te można szybko rozdysponować tak, aby wspomogły siły krajowe. Nowy system nie jest tylko „siatką bezpieczeństwa” pozwalającą zapewnić sprzęt, specjalistów, zespoły ludzi i inne zasoby — jest to przede wszystkim wzmocnienie naszych wspólnych możliwości w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie.
 
Solidarność i współpraca to nasze nadrzędne zasady. Od 2001 roku w Europie działa Unijny Mechanizm Ochrony Ludności — system reagowania w sytuacjach kryzysowych, który pozwala poszkodowanym krajom prosić o pomoc pozostałe kraje europejskie. Dotychczas system został z powodzeniem zastosowany w ponad 300 przypadkach, które wymagały takiego wsparcia, zarówno na terenie UE, jak i poza nią.
 
Ekstremalne warunki pogodowe były poważną próbą dlakrajów europejskich, szczególnie w momencie, w którym kilka z nich zostało jednocześnie dotkniętych klęską żywiołową. W poprzednich latach niektóre kraje dotknięte pożarami nie otrzymały wsparcia, ponieważ nie było wówczas możliwości oddelegowania strażaków ani samolotów strażackich z innych krajów. Taka sytuacja nie może się więcej powtórzyć. W sierpniu 2019 roku Grecja stanęła w obliczu katastrofy w ciągu 24 godzin na terenie kraju wybuchło aż 56 pożarów lasów. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności zareagował natychmiast, po raz pierwszy uruchamiając rezerwę rescEU. Na obszar dotknięty kataklizmem zostały wysłane trzy samoloty z Włoch i Hiszpanii, które pomogły Grecji w opanowaniu ognia.
 
 

załączniki