Zaproszenie na konferencję prasową posła Janusza Lewandowskiego w sprawie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Jak będzie wyglądała dostępność funduszy z nowego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ? Które sektory gospodarki mogą liczyć na wsparcie? W jaki sposób UE zapewni transparentnośc wydatkowania i jak wygląda dalsza ścieżka legislacyjna? Jakie znaczenie intrument ten ma dla Polski?

 

9 lutego posłowie do Parlamentu Europejskiego będą głosować w sprawie przyjęcia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Tekst dokumentu, uzgodniony został 18 grudnia 2020 przez negocjatorów z Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej z Radą, określa cele, finansowanie i zasady dostępu do finansowania z instrumentu (RRF). Wraz z porozumieniem w sprawie RRF wprowadzony zostanie ostatni i największy element składowy pakietu na rzecz ożywienia gospodarki Next Generation EU.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na konferencję prasową posła, wice-przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, byłego Komisarza Unii Europejskiej ds. Budżetu i Programowania Finansowego (2009-2014) Janusza LEWANDOWSKIEGO.

Konferencja odbędzie się w piątek 12 lutego 2021 za pośrednictwem platformy WEBEX o godzinie 10:30.

Link zostanie wysłany dzień przed wydarzeniem do wszystkich zarejestrowanych dziennikarzy.

Rejestracja na wydarzenie dostępna tutajhttp://cutt.ly/tkm5vSf