Zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na seminarium naukowe o praworządności

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na seminarium pt.: Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dokumentów i działań Komisji Europejskiej z udziałem prof. Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich.

Seminarium odbędzie się 03 listopada 2021 r. (środa), od godz. 15:30.

Program:

15:30 – 15:35- Witold Naturski, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (PKE) w Polsce - powitanie
15:35 – 15:55- prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich - Kompetencja Trybunału Konstytucyjnego do kontroli aktów prawa Unii Europejskiej
15:55 – 16:10 - prof. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego, Team Europe - Najnowsze publikacje naukowe PKE nt. stanu przestrzegania zasady praworządności w Polsce
16:10 – 16:25 - Rafał Szyndlauer, Doradca ds. Politycznych i Prawnych, PKE w Polsce – Kwestia praworządności w relacjach Polski z UE w świetle najnowszych dokumentów i działań Komisji Europejskiej
16:25 – 16:40 - prof. Anna Wyrozumska, Uniwersytet Łódzki, Team Europe – Trybunał Sprawiedliwości UE a konstytucja państwa członkowskiego
16:40 – 17:25- Dyskusja
17:25 – 17:30- Podsumowanie seminarium: prof. Jan Barcz i Rafał Szyndlauer

Ze względów na rosnącą falę zakażeń, seminarium odbędzie się w formule hybrydowej z udziałem panelistów i niewielkiej grupy publiczności obecnej w siedzibie PKE w Warszawie. Wydarzenie będzie można śledzić na pośrednictwem platformy internetowej YouTube na kanale PKE pod linkiem. Uczestnicy spotkania on-line będą mogli zadawać pytania i wyrażać swoje opinie za pośrednictwem „internetowego czatu”.

Seminarium będzie okazją do prezentacji i dyskusji nt. najnowszych publikacji naukowych PKE dotyczących stanu przestrzegania zasady praworządności w Polsce i sporu toczącego się w tym obszarze pomiędzy polskimi władzami, a instytucjami UE pt.:

- Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018–2020) - Wstęp, wybór i redakcja Jan Barcz, Agnieszka Grzelak i Rafał Szyndlauer
- Problem Praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej - Wstęp, wybór i opracowanie Jan Barcz, Agnieszka Grzelak i Rafał Szyndlauer

Uczestnicy seminarium zainteresowani otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza powyższych publikacji będą mogli odebrać je w recepcji PKE w Warszawie (recepcja czynna jest w dni robocze, w godzinach 09:00 - 18:00). Książki te dostępne są również w wersji elektronicznej.