Cyfryzacja czyli biznes bez papieru

Cyfryzacja czyli biznes bez papieru to nowe działanie naszego punktu z ekspertami z zakresu modernizacji cyfrowej i innowacji przedsiębiorstw. Będą to spotkania wskazujące możliwości finansowania transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach.

Spotkanie będzie miało na celu ukazanie możliwości i sznas cyfryzacji procesowej i produktowej w firmach oraz wskazanie możliwosci finansowania tych procesów. Działanie to powiązane jest z politykami Unii Europejskiej: Droga ku cyfrowej dekadzie, Europa na miarę ery cyfrowej, europejski zielony ład. Odbiorcami działania są przede wszystkim przedsiębiorcy, pracownicy przedsiebiorstw jak również przedstawiciele środowiska gospodarczego.

 

Wraz z instytucją prowadzącą nasz punkt Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan zapraszamy na spotkanie
poświęcone tematyce cyfryzacji już 23 lutego br. o g. 17:00 w Oranżerii Grand Hotelu w Kielcach.

Zaproszeni przez nas eksperci podzielą się z Państwem informacjami jak pozyskać kompleksowe wsparcie w zakresie procesów cyfryzacji w ramach nowego projektu Digital Innovation Hub Technopark Kielce (DIH TK). Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hub), czyli tzw. EDIH-y to unijna inicjatywa, której celem jest ustanawianie regionalnych centrów innowacji cyfrowych. Centra te zbudowane są wokół Orchestratora – instytucji, która łączy partnerów i koordynuje działania. Tworzą je m.in. instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, dostawcy rozwiązań i zaplecza technologicznego, uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe. W województwie świętokrzyskim to Kielecki Park Technologiczny stoi na czele utworzonego konsurcjum razem z 11 partnerami, wśród których znalazła się instytucja prowadząca nasz punkt - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Mając na uwadze jak ważna jest współcześnie transformacja cyfrowa w firmach, zapraszamy do udziału w naszym spotkaniu gdzie dowiedzą się Państwo o założeniach projektu DIH TK czyli kompleksowym, regionalnym centrum usług, w którym przedsiębiorstwa MMŚP mogą doskonalić swoje kompetencje w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych, produktów i usług poprzez wdrażanie technologii cyfrowych.

Razem z instytucją prowadzącą zapraszamy do udziału z cyklu O biznesie przy kawie gdzie zaproszeni eksperci zaprezentują założenia DIH TK i rekrutacji przedsiębiorstw, które w efekcie wsparcia poprawią swoją konkurencyjność na rynku. Formuła one stop shop DIH TK z pakietem usług doradczych i szkoleniowych, umożliwi efektywną cyfrową transformację organizacyjną oraz cyfryzację oferty produktowej przedsiębiorstw. Zadaniem całego zespołu DIH TK jest przygotowanie firmy, do transformacji cyfrowej, znalezienie optymalnej strategii tej optymalizacji, wsparcie w poszukiwaniu finansowania tej transformacji oraz asysta podczas wdrożenia.

 

 

 

 

Update cookies preferences