Instytucja prowadząca

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał w Kielcach w 2002 roku. Jest to instytucja dobrowolna, samorządna i niezależna w swojej działalności. Związek zrzesza ponad 100 firm różnych branż i wielkości, działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

ŚZPP Lewiatan jest związkiem regionalnym Konfederacji Lewiatan. Konfederacja, jako jedyna polska organizacja pracodawców, ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do  BUSINESS EUROPE – największej europejskiej sieci reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych.

ŚZPP Lewiatan odgrywa znaczącą rolę w regionie  – jest najsilniejszym głosem biznesu, rzecznikiem praw przedsiębiorców w dialogu z władzami samorządowymi, rządowymi i związkami zawodowymi pracowników. Świadczy o tym aktywność i zaangażowanie w organizowaniu autorskich wydarzeń merytorycznych, jak spotkania O biznesie przy kawie oraz z szkoleń, spotkań i konferencji z ekspertami z różnych dziedzin.

Związek jest organizacją reprezentatywną – jego przedstawiciele są zaangażowani w pracę różnych gremiów i w szeroko rozumianą debatę publiczną, dzięki aktywności w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Jednym z celów  statutowych Związku jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna – zwłaszcza dzieci i młodzieży. W tym zakresie ŚZPP Lewiatan włącza się w inicjatywę ABC Ekonomii, mającą na celu upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród najmłodszych.

ŚZPP Lewiatan z sukcesem pozyskuje zewnętrzne środki – w tym unijne – na realizację projektów wspierających biznes. Związek aktywnie wspierał i do tej pory aktywnie uczestniczy w różnorodnych projektach biznesowych. Obecnie ŚZPP Lewiatan realizuje następujące projekty:

  • Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!,
  • Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego.

 

Od stycznia 2013 r. ŚZPP Lewiatan prowadzi jedyny w województwie świętokrzyskim Punkt EUROPE DIRECT w Kielcach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ŚZPP Lewiatan  oraz polubienia profilu Związku na Facebooku!

 

 

Update cookies preferences