Językowa Gra Terenowa już za nami.

22 września odbyła się Językowa Gra Terenowa z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Językowa Gra Terenowa odbyła się pod hasłem przewodnim „Zjednoczeni w różnorodności” w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Celem zaplanowanej w Kielcach na 22 września 2023 r. Gry było ukazanie znaczenia uczenia się języków obcych, propagowanie zalet różnorodności językowej, które stanowią kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. W Grze wzięli udział uczniowie VII-VIII klas ze Szkoły Podstawowej w Nowinach. Stworzyli 10 drużyn, liczących 4-5 osób.  świętokrzyskiego. Gra odbyła się w Kielcach przy ul. Głogowej 6 na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Uczniowie, pracując w grupach mieli do wykonania 14 zadań, za które otrzymywali punkty. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone upominkami. 

Zwycięzcami zostali:
1.miejsce LITWA ????????
2.miejsce WŁOCHY ????????
3.miejsce NIEMCY ????????
4.miejsce BELGIA ????????

Współorganizatorem Językowej Gry Terenowej było Stowarzyszenie Impakt. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy reprezentujących: Lokalne Centrum Wolontariatu w Nowinach i Chęcinach, Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Europejski Korpus Soidarności. Gościliśmy wolontariuszy z Włoch, Ukrainy, Azejberdżanu.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Kielce

Patronat Medialny: Radio Rekord, Telewizja świętokrzyska

Partnerzy wydarzenia:

Wojewódzki Urząd Pracy

Sieć EURES

Geonatura Kielce

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

Lokalne Centrum Wolontariatu w Nowinach i Chęcinach


 
 
 
 
 
Update cookies preferences