Aktualności

2021-06-18

wydarzenia

Konferencja na temat Przyszłości Europy: inauguracyjna sesja plenarna

Inauguracyjna sesja plenarna odbędzie się w Strasburgu w sobotę rano 19 czerwca, dzień wcześniej odbędą się spotkania przedstawicieli grup politycznych.


Kiedy: sobota, 19 czerwca 2021, 9:00 - 13:30 (CEST)

Gdzie: Parlament Europejski w Strasburgu, z fizycznym i zdalnym udziałem

Proram inauguracyjnej sesji plenarnej obejmuje prezentacje i dyskusje na tematy takie jak:

• Cele i oczekiwania związane z Konferencją, w tym z Europejskimi Panelami Obywatelskimi oraz panelami/wydarzeniami krajowymi;

Wielojęzyczna Platforma Cyfrowa;

Kalendarz posiedzeń plenarnych Konferencji, Europejskich Paneli Obywatelskich oraz Europejskiego Wydarzenia Obywatelskiego

• Wniosek w sprawie organizacji tematycznych grup roboczych.

W skład sesji plenarnej konferencji wejdzie 108 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady (po dwóch z każdego państwa członkowskiego) i 3 przedstawicieli Komisji Europejskiej, a także 108 przedstawicieli wszystkich parlamentów narodowych (po równo) oraz obywatele. 108 Europejczyków weźmie udział w dyskusji na temat pomysłów płynących z paneli obywatelskich oraz wielojęzycznej platformy cyfrowej. 80 Przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, z których co najmniej jedna trzecia będzie miała mniej niż 25 lat, oraz 27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich lub konferencji (po jednej na państwo członkowskie), a także przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży. Proces selekcji przedstawicieli obywateli zostanie niedługo zakończony.

Udział weźmie także 18 przedstawicieli zarówno z Komitetu Regionów, jak i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz kolejnych ośmiu przedstawicieli zarówno partnerów społecznych, jak i społeczeństwa obywatelskiego, natomiast Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zostanie zaproszony do dyskusji na temat międzynarodowej roli UE. Zaproszeni mogą zostać również interesariusze z różnych środowisk. Skład plenarny konferencji będzie zrównoważony pod względem płci.

Środki zapobiegawcze COVID-19

Dziennikarze mogą uczestniczyć w wydarzeniu pod warunkiem ścisłego przestrzegania przepisów sanitarnych oraz środków ochronnych wprowadzonych przez władze francuskie i Parlament Europejski. Wszystkie media fizycznie obecne na imprezie proszone są o zachowanie 1,5-metrowego dystansu społecznego na terenie PE oraz o noszenie przez cały czas maski medycznej na twarzy. Nie będzie można wchodzić do Parlamentu w tzw. maskach społecznych lub innych maskach wykonanych z materiałów tekstylnych.

Relacje audiowizualne

Inauguracyjna sesja plenarna Konferencji na temat Przyszłości Europy będzie transmitowana na żywo w EbS+. Fragmenty będą również dostępne na EbS po zamknięciu sesji. Wszystkie relacje wideo, audio i fotograficzne będą dostępne do pobrania.

załączniki