Aktualności

2021-03-08

wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021: perspektywa płci musi zostać uwzględniona w planie odbudowy po COVID-19

Posłowie do Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych oraz wysokiej rangi goście debatowali o kluczowej roli kobiet w walce z pandemią podczas międzyparlamentarnego posiedzenia w ten czwartek.


 

Otwierając posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia poświęcone Międzynarodowemu Dniu Kobiet, któremu przewodniczyła Evelyn Regner (S&D, Austria), przewodniczący Parlamentu David Sassoli powiedział: „Pandemia sprawiła, że nie tylko pogłębiły się istniejące już nierówności, ale może także doprowadzić do zniweczenia dziesiątek lat osiągnięć w tym zakresie. Środki podejmowane w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii niejednokrotnie pogłębiały nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami. Aby mieć pewność, że życie kobiet będzie iść naprzód, a nie do tyłu, potrzeba nam autentycznego równouprawnienia. Nadszedł czas porzucić retorykę i wziąć się do pracy”. Przewodniczący Sassoli dodał, że Parlament będzie dokładnie przyglądał się uwzględnianiu perspektywy płci w narodowych planach odbudowy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadedykowała tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet wszystkim kobietom pierwszej linii frontu: pracownicom służby zdrowia; sprzedawczyniom, dzięki którym sklepy pozostawały otwarte; matkom, które pracując zdalnie, opiekowały się swoimi dziećmi; i tym, które straciły pracę. „Pracujemy nad tym, żeby umieścić kobiety w centrum naszej polityki”, dodała przewodnicząca von der Leyen. „Zaproponowaliśmy dziś dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń: kobiety muszą wiedzieć, czy ich pracodawcy traktują je sprawiedliwie, a jeśli nie, muszą być w stanie móc walczyć o to, co się im należy. Jeszcze w tym roku zaproponujemy nowe ustawodawstwo, które pomoże w walce z przemocą wobec kobiet online i offline.”

Tu obejrzysz przemówienia przewodniczącego PE Davida Sassoli i przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen

Pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku, prezydent Grecji Katerina Sakellaropoulou, skupiła się wpływie pandemii na różne szczególnie narażone grupy kobiet: samotne matki, imigrantki, osoby starsze, kobiety będące ofiarami przemocy domowej w czasie izolacji. Podkreśliła, że 86% pracowników sektora opieki w UE to kobiety, które często za swoją prace otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie. „Musimy uchwalać prawo, które weźmie pod uwagę zróżnicowane doświadczenia i potrzeby mężczyzn i kobiet”, stwierdziła Sakellaropoulou.

Tu obejrzysz przemówienie prezydent Grecji Kateriny Sakellaropoulou

Przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Evelyn Regner powiedziała: „To uderzająco oczywiste, że potrzebujemy równouprawnienia i potrzebujemy silnych kobiet, bez których odbudowa gospodarcza i społeczna będzie niepełna. Naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest, żeby zróżnicowane ale wzajemnie ze sobą powiązane potrzeby przedstawicieli wszystkich płci były wzięte pod uwagę w budowie odpowiedzi na pandemię oraz pokryzysowego odpornego, bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.”

 

Podczas panelu „Kobiety na pierwszej linii frontu: lekcje z zarządzania kryzysowego” głos zabrały liderki ze świata polityki, gospodarki i sektora zdrowia, takie jak Kharija Arib, przewodnicząca Izby Reprezentantów w parlamencie holenderskim, dr Isabelle Loeb, dyrektorka medyczna brukselskiego szpitala Saint-Pierre, czy Kristel Krustuuk, założycielka i główna testerka firmy Testlio, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Dimitrios Papadimoulis zamknął panel, po którym miała miejsce debata pomiędzy posłami do PE i parlamentów narodowych, zakończona uwagami komisarz ds. równości Heleny Dalli i przewodniczącej komisji Evelyn Regner.

 

Tu obejrzysz uwagi końcowe Heleny Dalli i Evelyn Regner


Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet podczas sesji plenarnej

W poniedziałek, 8 marca o godz. 17:00 do posłów do PE zwróci się przewodniczący Sassoli oraz premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern (zostanie wyemitowane przygotowane wcześniej przemówienie). Wcześniej tego samego dnia, o godz. 11.00, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Evelyn Regner będzie odpowiadać na pytania obywateli dotyczące aktualnego poziomu równouprawnienia w UE podczas transmisji na żywo na Facebooku. Wydarzenie będzie można śledzić tutaj. O godz. 12:00 przewodnicząca Regner weźmie udział w transmisji live na Instagramie z polską infuencerką Anją Rubik.

załączniki