Aktualności

2024-04-17

wydarzenia

Na konferencji „Nasz ocean” w Grecji UE zapowiada zobowiązania o wartości 3,5 mld euro na ochronę oceanów i promowanie zrównoważonego rozwoju

Na konferencji „Nasz ocean” w Grecji Unia Europejska potwierdziła swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanamiogłaszając 40 zobowiązań do działania na 2024 r.


Działania te będą finansowane z 3,5 mld euro z różnych funduszy UE. Stanowią one największą kwotę zapowiedzianą przez UE od początku konferencji „Nasz ocean”. 

Konferencja „Nasz ocean” to międzynarodowy wysiłek rozpoczęty w 2014 r., którego gospodarzem każdego roku jest inny rząd, którego celem jest wspieranie globalnego zarządzania oceanami i działań wspierających ochronę mórz i zrównoważony rozwój. Tegoroczna konferencja wzywa do wspólnych wysiłków na całym świecie na rzecz wspierania bezpiecznych, chronionych, czystych, zdrowych i zarządzanych w sposób zrównoważony oceanów. Podczas konferencji UE podejmuje zobowiązania do podjęcia działań obejmujących wszystkie tematy tego wydarzenia: zrównoważone rybołówstwo, chronione obszary morskie, oceany i zmiana klimatu, zrównoważona niebieska gospodarka, zanieczyszczenie morza, bezpieczeństwo morskie i inne.

Zobowiązania UE na rzecz bezpiecznych, chronionych, czystych, zdrowych i zarządzanych w sposób zrównoważony oceanów

Zrównoważone rybołówstwo:                                                               

 • do 1,9 mld EUR w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na wsparcie zrównoważonego rybołówstwa – jedną z największych zapowiedzianych kwot. Zostanie on wykorzystany w Grecji, Hiszpanii, na Cyprze, w Polsce i Portugalii (na lata 2020–2026) w celu wsparcia inwestycji i reform w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury.
 • 23,5 mln EUR w latach 2024–2025 na wsparcie regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnych organów ds. rybołówstwa oraz odpowiednich umów międzynarodowych na Oceanie Atlantyckim, Pacyfiku, Indyjskim, Arktycznym i Antarktycznym oraz Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym.
 • 1,5 mln EUR na wsparcie wdrażania umowy o środkach stosowanych przez państwo portu (PSMA) w celu zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Chronione obszary morskie:

 • 1,36 mln EUR na wsparcie wdrażania porozumienia w sprawie różnorodności biologicznej mórz na obszarach poza jurysdykcją krajową (BBNJ)
 • 24 mln EUR na ochronę morskiej różnorodności biologicznej i ochronę ekosystemów morskich w Błękitnej Bengueli Current (Afryka Południowa), Malediwach, Surinamie oraz we Francji Południa i Antarktyki

Oceany a zmiana klimatu:

 • 103 mln EUR na programy obserwacji oceanów (Copernicus, Wekeo, Neccton) oraz badania mające na celu rozwój modeli oceanicznych na potrzeby prognoz klimatycznych. 

Zrównoważona niebieska gospodarka:

 • do 130 mln EUR w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zostanie on wykorzystany w planach odbudowy i zwiększania odporności Włoch i Portugalii do wspierania dwóch inwestycji (2020–2026) w zrównoważoną niebieską gospodarkę.
 • 134 mln euro na pomoc krajom afrykańskim w zrównoważonym rozwoju niebieskiej gospodarki. Odpowiada to 59 mln EUR dla Afryki Zachodniej, 10 mln EUR dla Mauretanii, 35 mln EUR dla Mozambiku, 30 mln EUR dla Angoli.

Zanieczyszczenie mórz:

 • do 980 mln EUR w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zostanie on wykorzystany w Grecji, Hiszpanii, we Włoszech, na Cyprze i w Finlandii (na lata 2020–2026) w celu wsparcia czterech inwestycji i dwóch reform mających na celu walkę z zanieczyszczeniem mórz.

Bezpieczeństwo morskie:

 • 45 mln EUR na zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony na morzu w regionach zachodniej części Oceanu Indyjskiego i Zatoki Gwinejskiej w Afryce.

Wsparcie dla regionu Morza Śródziemnego:

Badania naukowe:

 • W ramach unijnej misji odbudowy naszych oceanów i zasobów wodnych 92,3 mln euro przeznaczono na odbudowę naszej niebieskiej planety i zapewnienie zrównoważonej niebieskiej gospodarki.

 

załączniki

Update cookies preferences