Aktualności

2021-06-09

wydarzenia

Parlament daje zielone światło dla unijnych certyfikatów COVID

Wszystkie państwa członkowskie UE będą honorować certyfikaty z informacją o szczepieniu, negatywnym wyniku testu lub przejściu COVID-19. Certyfikaty ułatwią swobodne podróżowanie i przyczynią się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji. Certyfikaty mają obowiązywać od 1 lipca 2021 roku przez 12 miesięcy. Unia chce zapewnić dostęp do niedrogich testów – przeznaczyła na ich zakup 100 mln euro z funduszy unijnych.


 

Posłowie zakończyli dziś pracę nad przepisami dotyczącymi unijnych certyfikatów COVID, aby ułatwić podróże po Unii i przyspieszyć odbudowę gospodarczą.

Na posiedzeniu plenarnym Parlament przegłosował dwa nowe rozporządzenia dotyczące unijnych certyfikatów COVID-19 (obywatele Unii – wyniki głosowania: 546 za, 93 przeciw, 51 wstrzymało się; obywatele państw trzecich – 553 za, 91 przeciw i 46 wstrzymało się).

Certyfikaty będą nieodpłatnie wystawiać władze krajowe. Można je będzie otrzymać w formacie cyfrowym lub papierowym, w obu przypadkach z kodem QR. Certyfikaty będą zaświadczać, że ich posiadacze są zaszczepieni przeciwko COVID-19, mają negatywny wynik testu lub przeszli chorobę. W praktyce będą to więc trzy odrębne dokumenty. Dzięki wspólnym unijnym przepisom ramowym certyfikaty te będzie można zweryfikować, będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich w całej Unii i będą zabezpieczone przed fałszowaniem.

System certyfikatów wejdzie w życie od 1 lipca 2021 roku na 12 miesięcy. Certyfikaty nie będą warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będą traktowane jako dokumenty podróży.

Dodatkowe ograniczenia podróży tylko w uzasadnionych przypadkach

Podczas rozmów międzyinstytucjonalnych europosłowie wynegocjowali porozumienie, w myśl którego państwa członkowskie nie będą nakładały na posiadaczy certyfikatów dodatkowych ograniczeń podróży, takich jak kwarantanna, samoizolacja czy wynik testu. Będą mogły wprowadzić dodatkowe ograniczenia jedynie wówczas, gdy będą one konieczne i proporcjonalne do celu ochrony zdrowia publicznego. Trzeba będzie wówczas uwzględnić dowody naukowe, w tym dane epidemiologiczne publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Państwo członkowskie powinno poinformować pozostałe państwa i Komisję Europejską o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Ogół ludności powinien otrzymać informacje o nich 24 godziny wcześniej.

Powszechnie dostępne i niedrogie testy

Zachęca się państwa członkowskie Unii, by zapewniły powszechnie dostępne i niedrogie testy. Na wniosek Parlamentu Komisja zobowiązała się przeznaczyć na ten cel 100 mln euro z instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. W ten sposób państwa członkowskie będą mogły zaopatrywać się w testy, by wystawiać unijne certyfikaty COVID.

Szczepionki

Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są honorować wystawione w innych państwach członkowskich certyfikaty szczepienia szczepionkami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków. Każde państwo zadecyduje, czy będzie przyjmować także certyfikaty szczepienia wydawane w oparciu o krajowe procedury zatwierdzania szczepionek. Państwa decydują także o przyjmowaniu certyfikatów zaszczepienia szczepionkami, na które Światowa Organizacja Zdrowia wydała nadzwyczajne zezwolenie.

Gwarancje ochrony danych

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Certyfikaty będą weryfikowane online, przy czym dane osobowe nie będą zachowywane.

Cytat

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich i sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) powiedział: "Parlament nadał dziś tempo przywracaniu swobody przemieszczania się i w pełni funkcjonalnego Schengen, podczas trwającej wciąż walki z pandemią. Unijny certyfikat cyfrowy COVID będzie funkcjonował od 1 lipca i zapewni bezpieczne i skoordynowane podróżowanie tego lata. Zachęca się państwa UE do powstrzymania się od nakładania dalszych ograniczeń, chyba że są one absolutnie konieczne i proporcjonalne, uspokajający jest też fakt, że niektóre z państw już zaczęły wydawanie certyfikatu."

Kolejne kroki

Tekst rozporządzeń musi teraz zostać zatwierdzony przez Radę i opublikowany w Dzienniku Urzędowym, aby mógł wejść w życie i zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

załączniki