Rondo Unii Europejskiej otwarto w Kielcach

Uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy z nazwą Ronda Unii Europejskiej w Kielcach

Od uroczystego odśpiewanie hymnu UE rozpoczęto dzisiejsze spotkanie na skrzyżowaniu ulic: Domaszowska, Wiejska i Górna w Mieście Kielce.
Przypomnieliśmy unijne wartości: wspólnoty, bezpieczeństwa, równości, jakie legły u podstaw wielkiego europejskiego projektu.
Mówiliśmy o możliwościach otwartego rynku dla obywateli naszego regionu, o tym jak zmieniło się nasze Miasto Kielce i Województwo świętokrzyskie dzięki akcesji Polski do UE.
Wszyscy mamy świadomość wyzwań, ale wiemy także, że nie ma innej drogi dla Polski niż członkostwo w zjednoczonej Europie.
 
 
Update cookies preferences