Śpiewamy Odę do radości!

Zapraszamy do śpiewania hymnu Unii Europejskiej 25 marca br. o 12.00

25 marca zaśpiewamy Odę do radości - hymn Unii Europejskiej w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej.

25 marca 1957 roku podpisano dwa traktaty – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom). W ten sposób zapoczątkowano rozszerzenie procesu integracji europejskiej na ogólną współpracę gospodarczą. Dzięki tym porozumieniom powstała Unia Europejska, która jednoczy wszystkich Europejczyków, niezależnie od narodowości, poglądów czy przekonań.
Zapraszamy na wspólne świętowanie!
Dla śpiewających hymn (solo, w duecie, w grupie) mamy ekologiczne zestawy roślin oraz europejskie gadżety.
 
25 marca godz.12.00
Pomnik Henryka Sienkiewicza w Kielcach
 
Update cookies preferences