Spotkanie Cyfryzacja czyli biznes bez papieru za nami!

Na spotkaniu rozmawialiśmy o możliwościach wsparcia rozwoju firm ze środków Unii Europejskiej nowej perspektywy finansowej na lata 2021-27.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie możliwości jakie niesie proces transformacji cyfrowej w rodzimych firmach, usprawniając procesy wewnętrzne i podnosząc ich konkurencyjność.

Na początku spotkania powróciliśmy Pani Justyna Harenza– Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. – krótko podsumowała zakończony w ub. piątek nabór na pożyczki 0 % dla MŚP z regionu (ŚFR pełnił rolę pośrednika). Podkreśliła, że zainteresowanie dostępnymi w naborze 32 mln zł na nieoprocentowane pożyczki wśród firm było duże - po zakończonym naborze już powstała lista rezerwowa wniosków od firm na łączną kwotę ponad 9 mln zł. Co ważne już w okolicach maja/czerwca br. planowane jest uruchomienie kolejnych 32 mln złotych na pożyczki 0 % - zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

Dominik Kraska – zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego – przybliżył przedsiębiorcom założenia utworzonego przez KPT i Partnerów Digital Innovation Hub Technopark Kielce – ośrodka innowacji cyfrowej, będącej inicjatywą Komisji Europejskiej. Inwestycja w cyfryzację firm jest obok inwestycji w zieloną energię jednym z priorytetów działania Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Na te cele zaplanowane zostały w nowej perspektywie duże środki finansowe. To odpowiedź UE na wyzwania pandemii Covid-19 czy wywołanego wojną kryzysu energetycznego. W całej UE powstaje 115 Hubów Innowacji Cyfrowych (ang. Digital Innovation Hubs), w tym 11 w Polsce. Świętokrzyski HUB ma wspierać przedsiębiorstwa z regionu – podnosić ich wiedzę, kompetencje i wspierać procesy cyfryzacji, a tym samym wpływać na ich konkurencyjność. Przedsiębiorcy na czwartkowym spotkaniu poznali kryteria kwalifikujące firmę do otrzymania tego wsparcia oraz możliwości jakie za sobą niesie udział firmy w działaniach HUB. W sumie 171 przedsiębiorstw MŚP z regionu, dzięki DIH TK udoskonali swoje procesy wewnętrzne lub wdroży nowy produkt. 20 kwietnia br. planowana jest konferencja otwierająca działalność Digital Innovation Hub Technopark Kielce - już dziś wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym serdecznie zapraszamy na wydarzenie! 

Karol Kaczmarski i Łukasz Syska – Członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu, w dalszej części spotkania przedstawili założenia oraz terminy konkursów dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać przy wykorzystaniu środków europejskich. Przed świętokrzyskimi firmami wiele możliwości oraz miliardy złotych wsparcia – z programów krajowych, programu regionalnego czy Polski Wschodniej. Eksperci podkreślili, że zmienił się sposób wspierania firm – dotacje zostały zastąpione instrumentami finansowymi – częściowo bezzwrotnymi. Omówiony został aktualny nabór w ramach krajowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – uruchomiona ścieżka SMART jest dedykowana MŚP oraz dużym podmiotom. Specyfika programu jest nowatorska – firma sama decyduje jakie moduły chce realizować (7 modułów do wyboru). Obowiązkowe moduły B+R lub wdrożenie innowacji można łączyć dowolnie z modułami fakultatywnymi np. dot. szkoleń pracowników, cyfryzacją czy internacjonalizacją. Eksperci omówili także założenia regionalnego programu Fundusze dla Świętokrzyskiego oraz Kredytu Technologicznego (BGK).

Update cookies preferences