Aktualności

2023-03-14

wydarzenia

Trzęsienia ziemi: 20 marca w Brukseli Komisja Europejska i szwedzka prezydencja Rady zorganizują międzynarodową konferencję darczyńców wspierającą ludność Turcji i Syrii

UE i jej państwa członkowskie zamierzają podjąć znaczące zobowiązanie do dalszej pomocy doraźnej, odnowy i odbudowy w Turcji i w Syrii.


UE wzywa innych partnerów międzynarodowych i światowych darczyńców do okazania solidarności z ludnością Turcji i Syrii w tych trudnych okolicznościach poprzez uruchomienie zobowiązań stosownie do skali i ogromu szkód.

W związku z tym 20 marca w Brukseli Komisja Europejska i szwedzka prezydencja Rady UE zorganizują międzynarodową konferencję darczyńców, aby wesprzeć ludność Turcji i Syrii dotkniętą niedawnymi niszczycielskimi trzęsieniami ziemi. 

Konferencja darczyńców, której współgospodarzami są przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Szwecji Ulf Kristersson, reprezentujący szwedzką prezydencję Rady, została zorganizowana w koordynacji z władzami tureckimi. Konferencja będzie otwarta dla państw członkowskich, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów, krajów sąsiadujących i partnerskich, członków grupy G-20 – z wyjątkiem Rosji – państw członkowskich Rady Współpracy Państw Zatoki, a także ONZ, organizacji międzynarodowych, podmiotów humanitarnych oraz międzynarodowych i europejskich instytucji finansowych.

Od niszczycielskich trzęsień ziemi w Turcji i Syrii upłynęło sześć tygodni. Jednoczymy się, aby wesprzeć tych, którzy przeżyli tę tragedię. Nadal będziemy działać tak solidarnie jak w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi. Zapewniamy mieszkańców Turcji i Syrii, że nasze wsparcie będzie długoterminowe. Zachęcam wszystkie narody i wszystkich darczyńców, zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby udzielili wsparcia i uczcili pamięć ofiar, docenili heroizm pierwszych ratowników i, co najważniejsze, zbudowali lepszą przyszłość dla tych, którzy ocaleli.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii jest największą od 100 lat katastrofą. Bardzo smucą mnie doniesienia o ofiarach śmiertelnych, ludzkim cierpieniu i domach zamienionych w zgliszcza. Skutki są przerażające. Jako przewodniczący Rady Unii Europejskiej zapewniam, że Szwecja wraz z UE i partnerami międzynarodowymi dołożą wszelkich starań, aby na kolejnych etapach wczesnej odbudowy pomóc poszkodowanym.

Ulf Kristersson, premier Szwecji  

Trwają przygotowania do międzynarodowej konferencji darczyńców. Podczas niedawnej wizyty w Ankarze komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivéra Várhelyiego i szwedzkiego ministra ds. międzynarodowej współpracy rozwojowej i handlu zagranicznego Johana Forssella odbyły się wstępne rozmowy między nimi a władzami tureckimi.

Zaproszenia mają zostać wysłane wkrótce. 

Kontekst

Po trzęsieniach ziemi, które miały miejsce 6 lutego, UE natychmiast wysłała wsparcie, takie jak zespoły poszukiwawczo-ratownicze i medyczne, tymczasowe schronienie i leki za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Szybko dostarczyliśmy również pomoc humanitarną osobom dotkniętym kryzysem w obu krajach, a także zmobilizowaliśmy nasze unijne zapasy nadzwyczajne za pośrednictwem potencjału europejskich działań w zakresie pomocy humanitarnej i RescEU.

Aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby mieszkańców Turcji, łącznie na pomoc humanitarną UE przeznaczono blisko 12 mln euro. Natomiast w celu usunięcia bezpośrednich skutków trzęsienia ziemi w Syrii natychmiast wyasygnowano około 10 mln euro.

Aby wesprzeć operacje poszukiwawczo-ratownicze w Turcji, za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności rozmieszczono 1750 ratowników i 111 psów poszukiwawczych. Zespoły poszukiwawczo-ratownicze rozmieszczone w ramach mechanizmu uratowały kilka osób. 20 państw członkowskich UE, w tym Szwecja, i Czarnogóra zaoferowały miliony artykułów, w tym sprzęt do budowania schronień, grzejniki, generatory, meble, sprzęt medyczny, zestawy higieniczne, żywność i ciepłe ubrania dla ludności Turcji. Za pośrednictwem mechanizmu Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania i Albania oddelegowały również zespoły medyczne, a Holandia zaoferowała samolot do ewakuacji medycznej. Do Turcji dostarczono dwa tysiące namiotów i 8 tys. łóżek za pośrednictwem rezerwy rescEU zgromadzonej w Rumunii, natomiast z zapasów znajdujących się w Szwecji wysłano 500 tymczasowych jednostek mieszkalnych dla uchodźców wyposażonych w 2,5 tys. łóżek. 

UE udziela wsparcia Syryjczykom dotkniętym trzęsieniem ziemi zarówno na obszarach kontrolowanych przez rząd, jak i poza nimi. Sześć lotów zorganizowanych za pośrednictwem potencjału europejskich działań w zakresie pomocy humanitarnej (EHRC) przetransportowało już bardzo potrzebną pomoc z unijnych zapasów w Dubaju i Brindisi zarówno do północno-zachodniej Syrii, jak i na obszary kontrolowane przez rząd. Potrzebującym Syryjczykom dostarcza się namioty, grzejniki, koce i ciepłe ubrania, zestawy higieniczne, materiały i sprzęt medyczny, a także jednostki medyczne, łóżka polowe i inne artykuły ratunkowe przeznaczone dla osób dotkniętych trzęsieniem ziemi.  Ponadto 16 państw europejskich zaoferowało Syryjczykom pomoc rzeczową za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pomoc jest przekazywana za pośrednictwem centrów w Bejrucie i Gaziantep, w których unijni eksperci ds. ochrony ludności pomagają koordynować przychodzące darowizny. W miarę postępów niezbędna będzie pełna koordynacja działań wszystkich właściwych podmiotów.

Międzynarodowa konferencja darczyńców odbędzie się równolegle z Europejskim Forum Humanitarnym, współorganizowanym w dniach 20 i 21 marca 2023 r. przez Komisję Europejską i szwedzką prezydencję Rady. Forum odbędzie się w kontekście gwałtownie rosnących potrzeb humanitarnych, zmieniających się realiów geopolitycznych i kurczącej się przestrzeni humanitarnej. Zapewni ono europejskim podmiotom i społeczności międzynarodowej platformę do dyskusji na temat bieżących wyzwań humanitarnych, w tym luki w finansowaniu pomocy humanitarnej oraz potrzeby poszerzenia bazy darczyńców.

Oprócz międzynarodowej konferencji darczyńców w dniach 14–15 czerwca UE będzie gospodarzem siódmej brukselskiej konferencji w sprawie przyszłości Syrii i regionu. Celem czerwcowej konferencji będzie zarówno skoncentrowanie międzynarodowego zaangażowania na rzecz politycznego rozwiązania konfliktu, jak i podjęcie zobowiązań w zakresie pomocy humanitarnej dla Syrii oraz wsparcia syryjskich uchodźców i przyjmujących ich społeczności w całym regionie. Od początku kryzysu w 2011 r. UE i jej państwa członkowskie pozostają największymi darczyńcami wspierającymi ludność Syrii i regionu.

załączniki

Update cookies preferences