Udział w Konferencji młodzieżowej w ramach projektu „The European Union: Yesterday, Today, Tomorrow”

Za nami konferencja w ramach projektu „The European Union: Yesterday, Today, Tomorrow” z Programu Europa dla Obywateli.

Było to niezwykłe wydarzenie, na którym byli obecni młodzi goście z Włoch i Macedonii Północnej. Podczas debaty eksperckiej poruszanych było wiele tematów m.in.: przyszłość Unii Europejskiej, wyzwania, zagrożenia. Poprzez platformę Mentimeter młodzież mogła zadawać bezpośrednio pytania, które były omawiane. Następnie odbyły się warsztaty world cafe podzielone na 3 kraje: Polska, Włochy, Macedonia Północna, podczas których młodzież dyskutowała o perspektywach UE. Na koniec spotkania chętne osoby wzięły udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej na Kahoot, w którym do wygrania były cenne upominki.