Aktualności

2024-07-09

wydarzenia

Wyniki Europy w zakresie innowacji stale się poprawiają, ale w różnym tempie w poszczególnych państwach członkowskich

Wyniki Unii Europejskiej w zakresie innowacji nadal się poprawiają w stałym tempie, osiągając wzrost o 10 % od 2017 r. i wzrost o 0,5 % w latach 2023–2024.


 

Według opublikowanej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności (EIS) z 2024 r. większość państw członkowskich UE poprawiła swoje wyniki w zakresie innowacji, ale wzrost ten znacznie się różni.

Najważniejsze wyniki

W latach 2023–2024 krajowe wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 15 państwach członkowskich, natomiast w przypadku innej grupy 11 państw członkowskich spadły. Chorwacja utrzymała się na stałym poziomie. W porównaniu z ostatnim wydaniem:

  • Najbardziej innowacyjnym państwem UE pozostajeDania, a następnie Szwecja, która kierowała rankingami w latach 2017–2022.
  • Dwa kraje należą obecnie do innej grupy ds. wyników. Estonia stała się silnym innowatorem od 2017 r. Belgia, która była liderem innowacji w 2023 r., przeniosła się do kategorii „silni innowatorzy”, chociaż utrzymała swoją piątą pozycję w rankingach ogółem.

Szersza analiza, obejmująca inne kraje europejskie i wybranych światowych konkurentów, pokazuje, że sytuacja międzynarodowa ulega zmianie. Szwajcaria jest najbardziej innowacyjnym krajem europejskim, a Korea Południowa pozostaje najbardziej innowacyjnym globalnym konkurentem w 2024 r., podczas gdy Chiny przekroczyły Japonię i stopniowo zmniejszają lukę w stosunku do UE.

W kontekście globalnym UE utrzymuje silną pozycję, wykazując się dobrymi wynikami w odniesieniu do większości wskaźników, w tym w MŚP wprowadzających innowacje produktowe i procesowe oraz technologie związane ze środowiskiem. UE nadal stoi przed wyzwaniami w porównaniu ze swoimi głównymi światowymi konkurentami w takich dziedzinach jak aktywa intelektualne, współpraca między innowacyjnymi MŚP oraz wydatki na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw.

załączniki

Update cookies preferences