Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy

Parlament Europejski we współpracy z Fundacją Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Fundacją Gazety Wyborczej rozpoczyna bezpłatny cykl „Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy”. 

Inicjatywa ma na celu wspieranie młodych dziennikarek i dziennikarzy w zrozumieniu roli Unii Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego, w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości – przede wszystkim lokalnej, najbliższej nam wszystkim.

Wśród prowadzących szkolenie są uznani dziennikarze i dziennikarki, eksperci i ekspertki do spraw europejskich oraz dezinformacji, jak: Piotr Stasiński, Łukasz Lipiński, Miłosz Wiatrowski-Bujacz, Agata Kowalska, Jarosław Kopeć, Piotr M. Kaczyński, Zosia Wanat, Dorota Wysocka-Schnepf i Filip Szulik-Szarecki.

W ramach szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

1.    wezmą udział w warsztatach tworzenia materiałów łączących ich zainteresowania z tematyką unijną, które prowadzić będą czołowi polscy dziennikarze i dziennikarki;

2.    zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania poszczególnych instytucji UE oraz metodami walki z dezinformacją i fake newsami; oraz 

3.    będą mogli zadać pytania dotyczące najważniejszych wyzwań dla Polski i Unii Europejskiej polskim europosłom i europosłankom reprezentującym wszystkie ugrupowania polityczne w ramach zamkniętych i zorganizowanych specjalnie na okoliczność szkolenia dwóch konferencjach prasowych;

4.    stworzą pod okiem naszych ekspertek i ekspertów materiały dziennikarskie, na podstawie których wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie szkolenia, które odbędzie się w czerwcu 2023 r. w Brukseli. Najlepsze materiały zostaną także opublikowane przez Gazetę Wyborczą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizatorzy pokrywają następujące koszty: zakwaterowanie w Warszawie w dniach 23 - 26 marca, wyżywienie - w tym dwie networkingowe kolacje z ekspertami prowadzącymi szkolenie - oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (Warszawy) i z powrotem.

Do udziału w programie zapraszamy osoby poniżej 35 roku życia tworzące treści dziennikarskie - artykuły, audycje radiowe i/lub telewizyjne, podcasty, infografiki i analizy danych, oraz materiały pisane i audiowizualne na platformach społecznościowych. 

Dodatkowym atutem osób ubiegających się o udział w szkoleniu jest zainteresowanie tematyką lokalną. Wierzymy, że w obliczu kryzysu demokracji i nasilających się ataków na proces integracji europejskiej, wzmacnianie lokalnego dziennikarstwa jest kluczowe, a zrozumienie relacji między polityką europejską, ogólnokrajową i lokalną może odegrać szczególną rolę w podnoszeniu poziomu naszej debaty publicznej.

Do udziału w szkoleniu zaprosimy 20 wybranych w procesie rekrutacyjnym osób. Zgłoszenia będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 

·       udokumentowane doświadczenia dziennikarskie; 

·       zainteresowanie tematyką europejską oraz tematami lokalnymi (atutem będą publikacje związane z tymi zagadnieniami); 

·       motywacja uczestnictwa w szkoleniu oraz to, w jaki sposób kandydat/ka planuje wykorzystać zdobyte umiejętności w swojej dalszej pracy dziennikarskiej.

Termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych mija 22 lutego 2023 r. (do końca dnia). 

Szczegóły programu oraz kwestionariusz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej Fundacji Geremka.