Zawalcz o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024!

Masz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze unijnym? Zaaplikuj o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024 i wygraj fundusze na dalszy rozwój swojej inicjatywy.

Parlament Europejski i Międzynarodowa Fundacja Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom z mocnym wymiarem unijnym przygotowywanym przez młodych ludzi.

Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się łącznie ponad 5350 projektów.

Zgłoszenia do nagrody na rok 2024 można składać do północy 12 lutego - strona znajduje się tutaj.

Nagroda

Trzy zwycięskie projekty zostaną wybrane spośród 27 projektów nominowanych przez krajowe jury w każdym kraju UE. Pierwsza nagroda wynosi 7500 euro, druga 5000 euro, a trzecia 2500 euro.

Przedstawiciele wszystkich 27 zwycięskich krajowych projektów zostaną zaproszeni 7 maja 2024 r. do Akwizgranu (Niemcy) na ceremonię wręczenia nagród.

Zasady

O nagrodę mogą ubiegać się projekty spełniające następujące kryteria:

  • Wspierające europejskie i międzynarodowe porozumienie.
  • Wspierające rozwój wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i integracji.
  • Służące jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi mieszkających w Europie.
  • Podające praktyczne przykłady Europejczyków żyjących razem jako jedna społeczność.


Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.