aktualności

 • 2021-08-02

  aktualności

  Strategia UE dotycząca szczepień

  Opracowanie i dystrybucja bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 stanowi trwałą odpowiedź na pandemię. Jest to sedno odpowiedzi Komisji Europejskiej na koronawirusa. Szerokie portfolio szczepionek opartych na różnych podejściach technologicznych maksymalizuje szanse na opracowanie i wdrożenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Mając to na uwadze, 17 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię UE w zakresie szczepień, której celem jest przyspieszenie opracowywania, produkcji i wdrażania szczepionek przeciwko COVID-19.

 • 2021-07-30

  aktualności

  Komisja przyjmuje nowe wytyczne dotyczące zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu

  Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne techniczne na lata 2021–2027 dotyczące zapewnienia odporności projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu. Wytyczne te ułatwią szersze uwzględnienie kwestii związanych z klimatem w kontekście przyszłych inwestycji i przygotowywania projektów infrastrukturalnych – od budynków i infrastruktury sieciowej po najróżniejsze zbudowane systemy i aktywa. Dzięki temu europejscy inwestorzy instytucjonalni i prywatni będą mogli podejmować świadome decyzje w sprawie projektów uznanych za zgodne z porozumieniem paryskim i celami UE w dziedzinie klimatu.

 • 2021-07-20

  wydarzenia

  Konkurs ''Wspolnie przez Europe''

  Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym dla członków społeczności wspólnie.eu - „Wspólnie przez Europę”.
   

 • 2021-07-09

  wydarzenia

  II edycja konkursu "Świętokrzyskie wakacje z Syriuszem"

  Rozbudzenie zainteresowań historią, tradycjami i walorami turystycznymi regionu oraz promowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w tym funkcjonowania instytucji europejskich i wykorzystania funduszy unijnych to główne cele II edycji konkursu „Świętokrzyskie wakacje z Syriuszem”.

na skróty

Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Informacje o Komisji Europejskiej

Zobacz, jaką rolę pełni Komisja Europejska w tworzeniu i wdrażaniu strategii unijnych.

 

więcej