Zespół ED

Dr Anna Kaczor - Małecka

Koordynator Punktu

 

Dr Anna Kaczor - Małecka jest absolwentką kierunku europeistyka oraz politologia o specjalności studia europejskie. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Jest autorką rozprawy doktorskiej pt."Równości szans kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, a sytuacja kobiet w Polsce". Od 2013 r. jest nieprzerwalnie do chwili obecnej Koordynatorem Punktu Europe Direct Kielce. Dr Anna Kaczor - Małecka posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji ze społeczeństwem oraz kierowania zespołem. Od 2010 pracuje w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w tym okresie 2015 - 2016 na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Związku, a od 07.2016 r. do chwili obecnej jest Dyrektorem Biura. 

Monika Zawierucha

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce

 

Pani Monika Zawierucha pracuje w ŚZPP Lewiatan od 2016 a od stycznia 2017 pracuje w punkcie jako Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce. Pani Monika Zawierucha zna bardzo dobrze zasady działania Punktu, bierze czynny udział w organizacji wydarzeń, projektowaniu i sporządzaniu materiałów informacyjnych oraz dystrybuowaniu ich wśród różnych grup społecznych poprzez różne kanały.

Kamila Orlińska

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce

Pani Kamila Orlińska od października 2018 pracuje na stanowisku Konsultanta Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce. Poprzednio od kwietnia 2018 r. pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Organizacji Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce. Pani Kamila Orlińska współpracuje przy organizacji projektów, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach, eventach, inicjatywach oraz współpracuje przy projektowaniu materiałów informacyjnych Punktu.

 

Marzena Chlewicka

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce

 

Pani Marzena Chlewicka posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku na stanowiskach związanych z administracją biurową. W roku 2009 otrzymała Stypendium Schumana i odbywała staż w Departamencie Prasy Parlamentu Europejskiego. Była zaangażowana w działania mające na celu promocję Eurowyborów 2009 bezpośrednio w Brukseli, gdzie zdobywała cenne doświadczenie w Instytucjach Europejskich.