Zespół ED

dr Anna Kaczor

Koordynator Punktu

 

dr Anna Kaczor jest absolwentką kierunku europeistyka oraz politologia o specjalności studia europejskie. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Jest autorką rozprawy doktorskiej pt."Równości szans kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, a sytuacja kobiet w Polsce". Od 2013 r. jest nieprzerwalnie do chwili obecnej Koordynatorem Punktu Europe Direct Kielce. Dr Anna Kaczor posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji ze społeczeństwem oraz kierowania zespołem. Od 2010 pracuje w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w tym okresie 2015 - 2016 na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Związku, a od 07.2016 r. do chwili obecnej jest Dyrektorem Biura. 

Monika Zawierucha

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce

Monika Zawierucha pracuje w ŚZPP Lewiatan od 2016 a od stycznia 2017 pracuje w punkcie jako Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce.  Monika Zawierucha zna bardzo dobrze zasady działania Punktu, bierze czynny udział w organizacji wydarzeń, projektowaniu i sporządzaniu materiałów informacyjnych oraz dystrybuowaniu ich wśród różnych grup społecznych poprzez różne kanały.

Kamila Orlińska

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce

Kamila Orlińska od października 2018 pracuje na stanowisku Konsultanta Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce. Poprzednio od kwietnia 2018 r. pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Organizacji Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce. Kamila Orlińska współpracuje przy organizacji projektów, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach, eventach, inicjatywach oraz współpracuje przy projektowaniu materiałów informacyjnych Punktu.

 

Karolina Plutka

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce

Karolina Plutka jest absolwentką kierunku europeistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest współautorką rozdziału poświęconego polityce strukturalnej w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w publikacji Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy, a takżeprelegentką i uczestnikiem konferencji związanych z integracją europejską. Karolina Plutka od stycznia 2019 roku pracuje na stanowisku Konsultanta Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce oraz aktywnie współpracuje przy organizacji projektów, uczestniczy w prowadzonych wydarzeniach i  eventach  oraz współpracuje przy projektowaniu materiałów informacyjnych Punktu.