Instytucja prowadząca

 

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał w 2002 roku Kielcach. Jest związkiem regionalnym Konfederacji Lewiatan – największej organizacji pracodawców w Polsce. ŚZPP Lewiatan jest dobrowolną, samorządną i niezależną w swojej działalności od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, organizacją zrzeszającą pracodawców z terenu całego województwa świętokrzyskiego.

ŚZPP Lewiatan to organizacja z potencjałem eksperckim i organizacyjnym, zrzesza blisko 100 firm różnych branż i wielkości. Jej rola w regionie ma charakter znaczący – jest najsilniejszym głosem biznesu, rzecznikiem praw przedsiębiorców w dialogu z władzami samorządowymi, rządowymi i związkami zawodowymi pracowników.

Świadczy o tym aktywność i zaangażowanie w organizowaniu autorskich wydarzeń merytorycznych - cykliczne spotkania "O biznesie przy kawie", "Świętokrzyska debata gospodarcza", konferencji i spotkań.  Związek zajmuje się aktywnym rzecznictwem interesów zrzeszonych przedsiębiorstw na forum gremiów regionalnych – jest organizacją reprezentatywną. Bierze udział w debacie publicznej poprzez aktywność w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Jednym z celów  statutowych Związku jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Współpracuje od ponad 2 lat z Fundacją Świat Pieniądza, która jest wydawcą publikacji dla dzieci i młodzieży o tym samym tytule. Związek jako pierwszy w regionie włączył się w promocje i kolportaż publikacji. 

Dzięki skupionym wokół Związku przedsiębiorcom przekazuje te unikatowe publikacje do bibliotek szkolnych oraz współorganizuje konkurs ABC Ekonomii.

ŚZPP Lewiatan z sukcesem pozyskuje zewnętrzne środki – w tym unijne – na realizację projektów wspierających biznes. Związek aktywnie wspierał i do tej pory aktywnie uczestniczy w  różnorodnych projektach biznesowych.

Obecnie ŚZPP Lewiatan realizuje projekty: Praca PrzyszłościKorpus FachowcówKompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego. 

Od 2013 r. ŚZPP Lewiatan prowadzi jedyny w województwie świętokrzyskim Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ŚZPP Lewiatan oraz polubienia profilu Związku na Facebooku!