Aktualności

 • 2019-01-22

  aktualnosci

  Stop mowie nienawiści!

  Komisja Europejska w Polsce we współpracy z ekspertami z dziedziny edukacji antydyskryminacyjnej przygotowała podręcznik "Wokół dyskryminacji".

 • 2019-01-21

  aktualnosci

  Państwa członkowskie podważające rządy prawa ryzykują utratę unijnych funduszy

  Rządy, ingerujące w system prawny lub nieskuteczne w zwalczaniu nadużyć finansowych, czy korupcji, ryzykują zawieszeniem wypłat funduszy UE, zgodnie z projektem przyjętym przez Parlament. 

 • 2019-01-18

  aktualnosci

  #EUandME- Konkurs dla młodych filmowców. Rusza głosowanie!

  UE oferuje młodym filmowcom szansę na nakręcenie autorskiego filmu krótkometrażowego na temat #EUandME. Każdy z pięciu zwycięzców otrzyma grant w wysokości 7500 euro oraz opiekę mentorską czołowego europejskiego reżysera, w celu w realizacji swojego pomysłów. Konkurs jest przeznaczony dla młodych europejskich reżyserów w wieku od 18 do 35 lat, mieszkających na stałe na terenie UE

 • 2019-01-17

  aktualnosci

  Państwo prawa i prawa podstawowe w UE

  Parlament Europejski chce potrojenia budżetu programu "Prawa i wartości”. Ułatwiona ma zostać  procedura na rzecz wspierania dialogu obywatelskiego tam, gdzie wartości UE są zagrożone. UE musi robić więcej na rzecz promocji demokracji, państwa prawa i praw podstawowych w UE- służyć ma temu wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

   

 • 2019-01-16

  aktualnosci

  Discover EU- niezapomniana podróż po Europie

  DiscoverEU to inicjatywa której celem jest umożliwienie osiemnastolatkom z Europy odbycia zaplanowanej przez siebie podróży po krajach Unii Europejskiej.

 • 2019-01-15

  aktualnosci

  Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

  Komisja Europejska zachęca do udzału w ankiecie dotyczacej przyszłości Europy.

 • 2019-01-11

  aktualnosci

  Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

  Rada Unii Europejskiej jako ważny organ decyzjny UE!

 • 2019-01-11

  aktualnosci

  EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018 POWOLI DOBIEGA KOŃCA!

  Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 powoli dobiega końca. Dwanaście miesięcy działań na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego zaowocowało wieloma wyjątkowymi projektami, a także dużym zaangażowaniem społecznym. Koordynatorem działań w Polsce było Międzynarodowe Centrum Kultury.

 • 2019-01-10

  aktualnosci

  Wyhoduj sobie startup!

  Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Jest on skierowany do osób z Polski Wschodniej, które chcą rozkręcić własny biznes.

 • 2019-01-09

  aktualnosci

  Na tropie dziedzictwa kulturowego

  Jak zainteresować uczniów tematyką dziedzictwa kulturowego? Z pomocą dla nauczycieli nadchodzi najnowsza publikacja Komisji Europejskiej, „Europe’s Cultural Heritage”.