Aktualności

 • 2019-11-20

  aktualnosci

  Wyzwania gospodarcze w Unii Europejskiej - zaproszenie na spotkanie

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce & Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan zapraszają na otwarte wydarzenie z udziałem przedstawiciela BusinessEurope – Pana Macieja Wituckiego (Prezydenta Konfederacji Lewiatan) aby wspólnie podyskutować w świątecznej atmosferze o wyzwaniach gospodarczych Wspólnoty Europejskiej, w Kielcach 12 grudnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce, sala SIGMA (ul. Zakładowa 1).

 • 2019-11-20

  aktualnosci

  200 mln euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami

  W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE w Unii i poza jej granicami.

 • 2019-11-19

  aktualnosci

  Transformacja przemysłowa Unii

  Obniżenie emisyjności, wprowadzanie innowacji, cyfryzacji i rozwijanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości – to obszary, których rozwijanie ma pomóc państwom i regionom wspólnoty w transformacji przemysłowej. Sprawozdanie w tej sprawie przygotowały wspólnie Komisja Europejska oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • 2019-11-18

  aktualnosci

  Spór handlowy w ramach WTO z Kolumbią

  UE wszczęła dziś spór w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko niezgodnym z prawem środkom antydumpingowym wprowadzonym przez Kolumbię wobec mrożonych frytek z Belgii, Niemiec i Holandii.

 • 2019-11-15

  aktualnosci

  Komisja i OECD przedstawiają zalecenia mające pomóc państwom i regionom UE w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej

  Komisja i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiły dzisiaj sprawozdanie na temat inicjatywy rozpoczętej w 2017 r., mającej pomóc 12 regionom i państwom członkowskim UE w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej i radzeniu sobie w zglobalizowanej gospodarce.

 • 2019-11-14

  aktualnosci

  Umowa między UE a Singapurem

  Państwa członkowskie UE zatwierdziły umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że umowa wejdzie w życie 21 listopada.

 • 2019-11-13

  aktualnosci

  Unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w e-handlu i pomocy małym firmom w rozwoju

  Dzięki nowym przepisom uzgodnionym dziś przez państwa członkowskie unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w sektorze handlu elektronicznego. Dzisiejsze porozumienie oznacza, że organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie, co pomoże im w zwalczaniu oszustw związanych z VAT w tym sektorze, których skalę w UE szacuje się na około 5 mld euro rocznie.

 • 2019-11-12

  aktualnosci

  20 tys. osiemnastolatków otrzyma bilety na podróż po Europie w okresie letnim

  Komisja zorganizowała konkurs DiscoverEU po raz pierwszy w czerwcu 2018 r. w odpowiedzi na wniosek Parlamentu Europejskiego, który dotyczył tzw. działania przygotowawczego. Początkowy budżet wynosił 12 mln euro. Budżet na 2019 r. wynosi 16 mln euro, a na 2020 r. planuje się budżet w wysokości 25 mln euro. Konkurs DiscoverEU łączy tysiące młodych ludzi, którzy teraz tworzą paneuropejską wspólnotę. Uczestnicy, którzy nie znali się wcześniej, nawiązali ze sobą kontakt za pomocą mediów społecznościowych, wymieniali się wskazówkami i lokalnymi poradami, podróżowali w grupach od miasta do miasta lub odwiedzali się w swoich miejscach zamieszkania.

 • 2019-11-08

  aktualnosci

  Prognoza gospodarcza z jesieni 2019 r.: czekają nas liczne wyzwania

  Od siedmiu lat w gospodarce europejskiej panuje wzrost i przewiduje się, że w 2020 i 2021 r. stan ten utrzyma się. Sytuacja na rynkach pracy jest dobra, a bezrobocie dalej spada. Otoczenie zewnętrzne stało się jednak znacznie mniej korzystne i coraz bardziej niepewne. Dotyczy to w szczególności przemysłu wytwórczego, w którym następują oprócz tego strukturalne zmiany. W związku z tym gospodarka europejska wydaje się zmierzać w kierunku przedłużającego się okresu słabszego wzrostu i niskiej inflacji.

 • 2019-11-07

  aktualnosci

  Przełomowa umowa będzie chronić 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach

  Przełomowa umowa będzie chronić 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach UE i Chiny zakończyły dzisiaj negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Oczekuje się, że to przełomowe porozumienie przyniesie obu stronom wzajemne korzyści handlowe i większy popyt na wysokiej jakości produkty.