Aktualności

 • 2020-10-21

  aktualnosci

  Przyroda pod presją

  Stan chronionych siedlisk i gatunków nadal się pogarsza. Odpowiada za to głównie intensywna uprawa rolna, urbanizacja, niezrównoważona gospodarka leśna i zmiany w siedliskach słodkowodnych. Na siedliska negatywnie wpływa również zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby oraz zmiana klimatu – wynika z najnowszego sprawozdania KE o stanie przyrody.

 • 2020-10-20

  aktualnosci

  Skuteczna strategia szczepień i dystrybucji szczepionek

  W miarę jak Europa uczy się żyć w warunkach pandemii, zasadniczym elementem rozwiązania kryzysu pozostaje opracowanie i szybka dystrybucja na świecie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. - Decydujemy się na kluczowy etap w ramach trwającej reakcji UE na COVID-19. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim w UE bezpiecznej, przystępnej cenowo i dostępnej szczepionki przeciwko – powiedział wiceprzewodniczący Margaritis Schinas.

 • 2020-10-19

  aktualnosci

  Długa droga do równości

  O sytuacji osób LGBT+ w Polsce i w Europie rozmawiali uczestnicy webinarium zorganizowanego wspólnie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Agencję Praw Podstawowych. Spotkanie było okazją do przedstawienia wniosków z raportu Agencji na ten temat. Uczestnicy zgodnie zwracali uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji osób LGBT+ i zapewnienia równości w społeczeństwie.

 • 2020-10-16

  aktualnosci

  Stan unii energetycznej

  - Inwestycje i reformy muszą napędzać ekologiczną odbudowę gospodarki i kierować nas na właściwą drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. oraz dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej UE.

 • 2020-10-15

  aktualnosci

  Bałkany coraz bliżej Unii

  - Obywatele Bałkanów Zachodnich są częścią Europy i ich miejsce jest w Unii Europejskiej – powiedział wiceprzewodniczący KE Josep Borrell prezentując najnowszy pakiet „rozszerzenie” dla regionu oraz Turcji. Komisja zwraca przede wszystkim uwagę na wiarygodny postęp w dziedzinie praworządności. Problemy w tej dziedzinie często skorelowane są z brakiem woli politycznej.

 • 2020-10-14

  aktualnosci

  Prawa dzieci do przeglądu

  Ryzyka związane z wykorzystywaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji ma obejmować nowa strategia UE na rzecz praw dziecka. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w tej sprawie. Obecny program związany z prawami i ochroną dzieci obowiązuje od 2011 r. i w wielu obszarach wymaga aktualizacji lub nowego podejścia wynikającego m.in. z obecnej pandemii.

 • 2020-10-13

  aktualnosci

  Przyszłość Arktyki

  - Arktyka staje się obecnie szybko przedmiotem coraz większego zainteresowania na arenie międzynarodowej – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell. Przy okazji rozpoczęcia konsultacji ws. przyszłości tego regionu komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius dodał: - To, co się dzieje w Arktyce, dotyczy całego świata. Dotyczy nas wszystkich.

 • 2020-10-12

  aktualnosci

  Solidarna pomoc. Również dla Polski

  823 mln euro – to pomoc finansowa zaproponowana przez Komisję Europejska w związku z trzęsieniem ziemi w Chorwacji, powodziami w Polsce oraz pandemią koronawirusa. Pieniądze będą wypłacone w ramach Funduszu Solidarności UE. - Przedstawione propozycje stanowią kolejny ważny dowód unijnej solidarności, która jest istotą projektu europejskiego – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.

 • 2020-10-09

  aktualnosci

  Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe

  Duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

 • 2020-10-08

  aktualnosci

  Umowa o wystąpieniu: Komisja Europejska kieruje do Wielkiej Brytanii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z naruszeniem zobowiązań

  Komisja Europejska skierowała dziś do Wielkiej Brytanii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z naruszeniem zobowiązań wynikających z umowy o wystąpieniu. Oznacza to rozpoczęcie formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Wielkiej Brytanii. Kraj ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi na dzisiejsze pismo.