Aktualności

 • 2021-09-22

  aktualnosci

  Komisja uruchamia nową aplikację Erasmus+ i europejską legitymację studencką

  Komisja uruchomiła nową aplikację Erasmus+, co stanowi ważny etap w cyfryzacji programu Erasmus+. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej we wszystkich językach UE, każdy student otrzyma cyfrową europejską legitymację studencką, ważną w całej Unii Europejskiej. Przyszłość jest cyfrowa i właśnie dzięki tej zmodernizowanej aplikacji studenci będą potrzebować jeszcze mniej dokumentów papierowych.

 • 2021-09-21

  aktualnosci

  Unia demokracji 2021

  - Zrównoważony rozwój i równość szans są zależne od demokracji – od silnych instytucji, włączenia społecznego i społeczeństw opartych na uczestnictwie – powiedziała komisarz Jutta Urpilainen. W związku z Międzynarodowym Tygodniem Demokracji 2021 UE zapowiedziała pięć działań o wartości 119,5 mln euro na wsparcie demokracji i praw człowieka na świecie.

 • 2021-09-21

  aktualnosci

  Connecting Europe Express już w Polsce

  Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) w poniedziałek 20 września przyjechał do Warszawy. Europejski skład zatrzyma się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie. Pociąg w 36 dni przejedzie przez 26 państw Europy. Przejazd Connecting Europe Express jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma promować kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

 • 2021-09-21

  aktualnosci

  UE-USA: wspólna walka z ociepleniem

  UE i USA ogłosiły globalną inicjatywę na rzecz zmniejszenia światowych emisji metanu, która ma zostać zainaugurowana na konferencji klimatycznej ONZ (COP26) w Glasgow. Metan jest silnym gazem cieplarnianym i odpowiada za około połowę wzrostu netto średniej temperatury na świecie. Głównymi źródłami emisji są ropa naftowa i gaz, węgiel, rolnictwo oraz składowiska odpadów.

 • 2021-09-20

  aktualnosci

  Unia zapowiada na 2021 r. dodatkowe wsparcie na rzecz demokracji i praw człowieka w wysokości 119,5 mln euro

  W związku z Międzynarodowym Tygodniem Demokracji 2021 Unia Europejska zapowiedziała pięć działań o wartości 119,5 mln euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić wsparcie europejskie na rzecz demokracji i praw człowieka na świecie w 2021 r.

 • 2021-09-20

  aktualnosci

  Stacja „Europa” na Dworcu Centralnym w Warszawie – 20 września 2021

  Dziś 20 września 2021 o 7:59 na stację Warszawa Centralna wjedzie specjalny pociąg „Connecting Europe Express” , który w ramach Europejskiego Roku Kolei 2 września odjechał z dworca kolejowego w Lizbonie a 7 października dotrze do Paryża. Podczas swojej pięciotygodniowej podróży zawita do ponad stu miast i miasteczek w Europie.

 • 2021-09-17

  aktualnosci

  Polska: trzeba skończyć z atakami na wolność mediów i porządek prawny UE

  Do długiej listy obaw związanych ze stanem wartości UE w Polsce, posłowie dołączają najnowsze próby uciszania głosów krytycznych i podważania nadrzędności prawa UE.

 • 2021-09-17

  aktualnosci

  HERA: gotowi na zagrożenia

  - HERA jest odpowiedzią UE na konieczność zarówno przewidywania stanów zagrożenia, jak i zarządzania nimi – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia rozpoczyna działanie stając się kluczowym filarem Europejskiej Unii Zdrowotnej.

 • 2021-09-16

  aktualnosci

  Nowy europejski Bauhaus: nowe działania i finansowanie, aby zrównoważony rozwój miał swój styl i zapewniał włączenie społeczne

  Komisja przyjęła komunikat określający koncepcję nowego europejskiego Bauhausu. Projekt ten obejmuje szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Jego celem jest przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak budownictwo i przemysł włókienniczy, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne.

 • 2021-09-16

  aktualnosci

  Unia Zdrowotna usprawni zapobieganie chorobom i współpracę transgraniczną

  Wnioski w sprawie nowych unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego przystosowanych do przyszłych wyzwań. Wezwanie do ściślejszej współpracy między organami Unii a ich krajowymi i międzynarodowymi partnerami, a także między regionami przygranicznymi. Potrzeba większej przejrzystości w udzielaniu zamówień publicznych w Unii i zawieraniu związanych z nimi umów.