Aktualności

 • 2021-08-02

  aktualnosci

  Strategia UE dotycząca szczepień

  Opracowanie i dystrybucja bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 stanowi trwałą odpowiedź na pandemię. Jest to sedno odpowiedzi Komisji Europejskiej na koronawirusa. Szerokie portfolio szczepionek opartych na różnych podejściach technologicznych maksymalizuje szanse na opracowanie i wdrożenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Mając to na uwadze, 17 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię UE w zakresie szczepień, której celem jest przyspieszenie opracowywania, produkcji i wdrażania szczepionek przeciwko COVID-19.

 • 2021-07-30

  aktualnosci

  Komisja przyjmuje nowe wytyczne dotyczące zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu

  Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne techniczne na lata 2021–2027 dotyczące zapewnienia odporności projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu. Wytyczne te ułatwią szersze uwzględnienie kwestii związanych z klimatem w kontekście przyszłych inwestycji i przygotowywania projektów infrastrukturalnych – od budynków i infrastruktury sieciowej po najróżniejsze zbudowane systemy i aktywa. Dzięki temu europejscy inwestorzy instytucjonalni i prywatni będą mogli podejmować świadome decyzje w sprawie projektów uznanych za zgodne z porozumieniem paryskim i celami UE w dziedzinie klimatu.

 • 2021-07-28

  aktualnosci

  UE inwestuje 122 mln euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki

  Po raz pierwszy od czasu utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Za sprawą dotacji wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w sektorach energochłonnych, sektorach wodoru, magazynowania energii i energii odnawialnej. Oprócz wspomnianych dotacji 15 projektów zlokalizowanych w 10 państwach członkowskich UE i Norwegii skorzysta z pomocy o wartości do 4,4 mln euro w zakresie opracowywania projektów – w celu przyspieszenia dojrzałości tych projektów.

 • 2021-07-27

  aktualnosci

  Szkoła Europejska 2021 - zapraszamy młodzież do udziału

  Trwa nabór do trzeciej edycji Szkoły Europejskiej. W projekcie mogą wziąć udział studenci i uczniowie szkół średnich w wieku 18-24 lat. Inicjatywa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Europejskiej Akademii Dyplomacji ma poszerzać wiedzę na temat wspólnoty oraz prezentować możliwości rozwoju kariery w instytucjach unijnych. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia br., a zajęcia odbędą się w formule online jesienią tego roku.

 • 2021-07-26

  aktualnosci

  ŚWIĘTOKRZYSKIE WAKACJE Z SYRIUSZEM - GEONATURA KIELCE – Centrum Geoedukacji

  Za nami kolejny punkt wakacyjnej trasy Syriusza! W tym tygodniu w ramach "Świętokrzyskich wakacji z Syriuszem" odwiedziliśmy stolicę naszego województwa - Kielce. Z wielu miejscowych atrakcji wybraliśmy Centrum Geoedukacji - Geonatura Kielce. 

 • 2021-07-26

  aktualnosci

  Kampania informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy ws. pracy sezonowej w UE

  W czerwcu br. Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną Rights for all seasons (Prawa przez cały rok), która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • 2021-07-26

  aktualnosci

  3 miliardy dodatkowych drzew dla Europy

  Komisja przyjęła nową unijną strategię leśną do 2030 r., która stanowi wkład do wniosków mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. oraz uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r. dzięki posadzeniu. 3 miliardów nowych drzew do końca dekady.

 • 2021-07-23

  aktualnosci

  Stosowanie prawa UE w 2020 r.: ochrona naszych uzgodnionych zasad i wspólnych wartości podczas pandemii

  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE. Opisano w nim, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2020 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności. W sprawozdaniu uwzględniono rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 i wyjaśniono, jakie działania Komisja podjęła w celu ochrony praw, wolności i źródeł utrzymania ludzi oraz niezbędnych zasobów przedsiębiorstw w całej Unii.

 • 2021-07-21

  aktualnosci

  Walka z przestępczością finansową: Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pakiet obejmuje również wniosek w sprawie utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy. Inicjatywa ta wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do ochrony obywateli Unii i unijnego systemu finansowego przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Celem wspomnianego pakietu jest usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności oraz zamknięcie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego. Jak zaznaczono w strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, wzmocnienie unijnych ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pomoże również chronić Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

 • 2021-07-21

  aktualnosci

  ŚWIĘTOKRZYSKIE WAKACJE Z SYRIUSZEM - WŁOSZCZOWA

  Za nami pierwszy post konkursowy II edycji "Świętokrzyskich Wakacji z Syriuszem". Tym razem maskotka UE odwiedziła Miasto Włoszczowa.