Aktualności

 • 2020-03-04

  aktualnosci

  Nowe badanie Eurobarometr: Ochrona środowiska i klimatu jest ważna dla ponad 90 proc. obywateli europejskich

  Jak wynika z nowego badania Eurobarometr, 94 proc. obywateli we wszystkich państwach członkowskich UE twierdzi, że ochrona środowiska jest dla nich ważna. Ponadto 91 proc. obywateli stwierdziło, że zmiana klimatu stanowi w UE poważny problem. Według 83 proc. badanych, aby chronić środowisko, niezbędne jest prawodawstwo unijne.

 • 2020-03-03

  aktualnosci

  Sprawozdania Komisji z postępów poczynionych przez Albanię i Macedonię Północną

  Komisja przedstawiła dziś najnowsze dane na temat postępów poczynionych przez Albanię i Macedonię Północną w zakresie przeprowadzania dalszych reform związanych z praworządnością, w szczególności w obszarach określonych przez Radę w czerwcu 2018 r. Oba kraje osiągnęły dalsze wymierne i trwałe rezultaty, w związku z czym zalecenie Komisji, by rozpocząć negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną, pozostaje aktualne.

 • 2020-03-02

  aktualnosci

  InvestEU: Mlekpol otrzyma 50 mln euro kredytu z EBI

  Polska: InvestEU – EBI udzielił Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol kredytu w wysokości 50 mln EUR na rozbudowę zaplecza produkcyjnego, logistycznego i magazynowego. Projekt umożliwi Mlekpolowi wdrożenie modelu Przemysłu 4.0 i zmniejszenie śladu węglowego. Inwestycja finansowana w ramach planu inwestycyjnego dla Europy umocni pozycję przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym. Operacja jest realizowana w jednym ze słabiej rozwiniętych regionów UE i przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w Polsce.

 • 2020-02-28

  aktualnosci

  232 mln euro na globalną walkę z koronawirusem

  - Zdrowie publiczne jest naszym priorytetem – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ogłaszając pakiet pomocy o wartości 232 mln euro przeznaczony na ogólnoświatowe zwiększanie gotowości, zapobieganie koronawirusowi oraz ograniczanie jego rozprzestrzeniania się. Część środków zostanie natychmiast przydzielona w różnych sektorach, pozostała będzie udostępniona w najbliższych miesiącach.

 • 2020-02-26

  aktualnosci

  Sprawiedliwe opodatkowanie: UE aktualizuje wykaz jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy

  Ministrowie finansów UE uaktualnili dziś unijny wykaz jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy. Do wykazu dodano cztery kraje lub terytoria – Kajmany, Palau, Panamę i Seszele – ponieważ nie zastosowały się one w wyznaczonym terminie do wymaganych standardów. Dołączyły one do ośmiu innych jurysdykcji (Samoa Amerykańskie, Fidżi, Guam, Samoa, Oman, Trynidad i Tobago, Vanuatu oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych), które już znajdują się w wykazie i nadal nie spełniają wymogów. Natomiast ponad połowa państw poddanych przeglądowi w związku z opracowaniem wykazu w 2019 r. została z niego usunięta, ponieważ obecnie spełniają one wszystkie standardy dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

 • 2020-02-25

  aktualnosci

  30 lat istnienia programu Interreg

  Współpraca transgraniczna: unijny program Interreg obchodzi okrągłą rocznicę: dzięki niemu od 30 lat unijni mieszkańcy UE stają się sobie bliżsi.

 • 2020-02-25

  aktualnosci

  Eurobarometr - raport o Polsce

  Polacy nadal pozytywnie postrzegają Unię Europejska, czują się jej obywatelami, jednak niezmiennie z nieufnością podchodzą do wspólnej waluty – wynika z najnowszego badania opinii Standardowy Eurobarometr 92. Wśród spraw, które niepokoją, na czołowych miejscach wymieniane są wzrost cen i kosztów utrzymania oraz kondycja służby zdrowia.

 • 2020-02-24

  aktualnosci

  Białoruś: posłowie do PE złożą wizytę w Mińsku i Grodnie

  Delegacja posłów do Parlamentu Europejskiego spotka się 24-28 lutego z przedstawicielami władz białoruskich, sił politycznych, w tym członków opozycji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, think-thanków i studentów. Posłowie odwiedzą także dwa projekty finansowane przez UE w obwodzie mińskim i grodzieńskim.

 • 2020-02-21

  aktualnosci

  UE inwestuje ponad 100 mln euro w nowe projekty LIFE na rzecz zielonej Europy neutralnej dla klimatu

  Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycję w najnowsze projekty w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Finansowanie pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu. Projekty te przyczynią się do rozwoju gospodarki zrównoważonej i neutralności klimatycznej w Europie. Zostaną one zrealizowane w dziewięciu państwach członkowskich: na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii.

 • 2020-02-20

  aktualnosci

  Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

  Komisja prezentuje swoje pomysły i działania, które mają służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści wszystkim. Odzwierciedlają one najlepsze cechy Europy: otwartość, sprawiedliwość, różnorodność, demokratyczność i pewność siebie. Przedstawia ona wizję społeczeństwa europejskiego wspieranego przez rozwiązania cyfrowe stawiające człowieka na pierwszym miejscu, gdzie otwierane są nowe możliwości dla przedsiębiorstw i wspierany jest rozwój wiarygodnych technologii, aby promować otwarte i demokratyczne społeczeństwo oraz dynamiczną i zrównoważoną gospodarkę. Technologie cyfrowe są kluczem do zwalczania zmiany klimatu i osiągnięcia zielonej transformacji. Przedstawione dziś europejska strategia w zakresie danych oraz warianty strategiczne zapewniające ukierunkowany na człowieka rozwój sztucznej inteligencji (AI) to pierwsze kroki do osiągnięcia tych celów.