Aktualności

 • 2021-09-29

  aktualnosci

  Europejska Unia Zdrowotna: ku reformie unijnego prawodawstwa farmaceutycznego

  W ramach prac nad stworzeniem dostosowanych do przyszłych wyzwań i odpornych na kryzys ram regulacyjnych dla sektora farmaceutycznego Komisja opublikowała dziś konsultacje publiczne w sprawie przeglądu unijnego prawodawstwa farmaceutycznego. Jest to ostatni krok w kierunku ambitnej reformy zapowiedzianej w strategii farmaceutycznej dla Europy przyjętej w listopadzie 2020 r.

 • 2021-09-28

  aktualnosci

  Przewodnicząca KE na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen była gościem XIII. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W swoim wystąpieniu (online) zwróciła uwagę na wyzwania związane z nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

 • 2021-09-28

  aktualnosci

  Nagroda im. Sacharowa 2021: nominacje

  Parlament co roku przyznaje Nagrodę im. Sacharowa wyjątkowym osobom i organizacjom broniącym praw człowieka i podstawowych wolności. W 2020 r. nagrodę otrzymała białoruska opozycja za obronę demokracji.

 • 2021-09-27

  aktualnosci

  Zdrowy styl życia: Komisja rozpoczyna ogólnoeuropejską kampanię

  Komisja rozpoczęła wczoraj kampanię HealthyLifestyle4All upowszechniającą zdrowy styl życia we wszystkich pokoleniach i grupach społecznych w celu poprawy zdrowia i dobrostanu Europejczyków. Ta dwuletnia kampania, łącząca sport i aktywny styl życia z polityką m.in. w dziedzinie zdrowia i żywienia, angażuje społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz organy międzynarodowe. Wszystkie zaangażowane strony będą realizować szereg działań służących temu, aby Europejczycy byli bardziej aktywni i zwracali większą uwagę na zdrowie.

 • 2021-09-24

  aktualnosci

  Intensyfikacja działań prawnych: Komisja wzywa 19 państw członkowskich do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących usług cyfrowych i mediów

  Komisja podejmuje dziś kroki prawne przeciwko 19 państwom członkowskim, które nie zdołały zapewnić korzyści wynikających z przepisów UE dotyczących mediów audiowizualnych i telekomunikacji. Te państwa członkowskie są zobowiązane do bezzwłocznej transpozycji do prawa krajowego dwóch nowych zbiorów przepisów: dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej oraz do powiadomienia Komisji o tej transpozycji. Obie dyrektywy mają kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej UE, po tym jak zostały wspólnie uzgodnione przez państwa członkowskie, i należało je transponować do końca 2020 r.

 • 2021-09-24

  aktualnosci

  Mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów: Komisja proponuje uniwersalną ładowarkę do urządzeń elektronicznych

  Komisja podejmuje dziś ważny krok w walce z elektroodpadami i niedogodnościami dla konsumentów powodowanymi rozpowszechnieniem niekompatybilnych ładowarek do urządzeń elektronicznych. Po latach współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie, ale nie udało się w pełni rozwiązać problemu. Komisja przedstawia obecnie przepisy mające na celu ustanowienie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania wszystkich objętych nim urządzeń.

 • 2021-09-23

  aktualnosci

  Rolnictwo: Inauguracja dorocznego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE

  Dziś Parlament Europejski, Rada i Komisja świętują inaugurację dorocznego „Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE”. Wszystkie trzy instytucje podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości na temat produkcji ekologicznej.

 • 2021-09-23

  aktualnosci

  Europejczycy zdecydowanie popierają naukę i technologię – nowe badanie Eurobarometr

  Opublikowane dzisiaj nowe badanie Eurobarometr na temat wiedzy obywateli Unii Europejskiej i ich postaw wobec nauki i technologii pokazuje, że 9 na 10 obywateli Unii (86 %) uważa, że ogólny wpływ nauki i technologii jest pozytywny. Spodziewają się oni, że technologie, które są obecnie opracowywane, będą miały pozytywny wpływ na nasz styl życia w najbliższych dwóch dekadach: szczególnie dotyczy to obszarów energii słonecznej (92 %), szczepionek i zwalczania chorób zakaźnych (86 %) oraz sztucznej inteligencji (61 %).

 • 2021-09-23

  aktualnosci

  Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko POLSCE w związku z podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji.

  Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z naruszeniem prawa UE gwarantującego niezależność krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

 • 2021-09-22

  aktualnosci

  Komisja uruchamia nową aplikację Erasmus+ i europejską legitymację studencką

  Komisja uruchomiła nową aplikację Erasmus+, co stanowi ważny etap w cyfryzacji programu Erasmus+. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej we wszystkich językach UE, każdy student otrzyma cyfrową europejską legitymację studencką, ważną w całej Unii Europejskiej. Przyszłość jest cyfrowa i właśnie dzięki tej zmodernizowanej aplikacji studenci będą potrzebować jeszcze mniej dokumentów papierowych.