Aktualności

2019-11-28

wydarzenia

Ołeh Sencow odebrał Nagrodę im. Sacharowa 2018

Ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Nagroda im. Sacharowa za Wolność Myśli przyznawana jest co roku wybitnym aktywistom lub organizacjom walczącym o prawa człowieka na całym świecie. Nagrodę ustanowiono na cześć rosyjskiego fizyka i dysydenta Andrieja Sacharowa.


 

Nagrodę im. Sacharowa za Wolność Myśli ponieważ 7 września tego roku został wypuszczony na wolność w ramach wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą. Został aresztowany po tym, jak na Placu Niepodległości w Kijowie protestował przeciwko aneksji przez Rosję jego rodzinnego Krymu.

Wręczając Ołehowi Sencowowi nagrodę, Przewodniczący PE David Sassoli powiedział: „Był Pan wierny swoim zasadom i przekonaniom, za co zapłacił Pan bardzo wysoką cenę - cenę wolności. Nikt nie powinien za to płacić”.

David Sassoli wyraził uznanie dla odwagi walczących o wolność, którzy zabierają głos, gdy łamane są prawa człowieka. „Pan Sencow został wypuszczony na wolność, ale wielu innych, między innymi blogerzy i dziennikarze tacy jak Stanisław Asiejew, są nadal przetrzymywani we wschodniej Ukrainie. Nawołujemy do ich uwolnienia,” powiedział.

Przyjmując nagrodę, Ołeh Sencow powiedział: „(...) Otrzymanie tej nagrody to wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Przyjmuję ją nie jako osobiste wyróżnienie, ale jako nagrodę dla wszystkich ukraińskich więźniów politycznych, którzy przebywali w rosyjskich więzieniach, i dla wszystkich, którzy nadal w nich są”. Wyraził również uznanie dla Unii Europejskiej i jej demokratycznych wartości oraz skrytykował ”militarystyczne” działania Rosji.

Ołeh Sencow to ukraiński reżyser, który został skazany na 20 lat łagru za “terrorystyczny spisek” przeciwko de facto rosyjskiej władzy na Krymie. Organizacja Amnesty International nazwała proces Sencowa “nieuczciwym procesem przed wojskowym sądem”.Sencow symbolicznie reprezentował grupę ok. 70 obywateli Ukrainy bezprawnie aresztowanych i skazanych na długoletnie więzienie przez siły rosyjskie okupujące Krym. Od połowy maja 2018 r. do 6 października 2018 r. prowadził strajk głodowy, który przerwał pod groźbą przymusowego karmienia.

 

załączniki