Sesja dialogu społecznego "Efektywność Polski w Unii Europejskiej"

27 maja odbyła się Sesja Dialogu Społecznego z Posłem do Parlamentu Europejskiego Adamem Jarubasem.

Europejski miesiąc maj kończymy bardzo intensywnie. W miniony piątek odbyła się sesja dialogu społecznego zorganizowana z Klubem im. Tadeusza Mazowieckiego. Naszym gościem był Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas należący do Komisji Parlamentarnych: Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,  Komisji Budżetowej oraz Komisji ds. raka.

Polska obchodzi „osiemnastkę” w Unii Europejskiej. Przez ten czas sporo się wydarzyło. Jesteśmy w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Spotkanie miało na celupodsumowanie – jaka jest nasza strategia, efektywność działania  i na ile jesteśmy dojrzali w Unii Europejskiej. Z polskiej przynależności do UE płynie szereg korzyści, a Polska jest tego dobrym przykładem. Zadania wykonane ze wsparciem środków europejskich, na co dzień służą wszystkim i pozytywnie zmieniają otoczenie. To, co powstało i powstaje przy unijnym wsparciu, na stałewpisało się w krajobraz naszego regionu i kraju. Wartością unijną jest solidarność przejawiająca się w tym, że bogate państwa chcą pomagać biedniejszym. Polska wpłaciła do UE 58 mld euro, a dostaliśmy 210 mld euro. Europejska solidarność pokazała, że podczas pandemii covid UE zapewniła Polsce bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko Covid-19. Aby pomóc UE poradzić sobie ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii utworzono nadzwyczajny fundusz odbudowy o nazwie Next Generation UE (NGEU) – unijny fundusz odbudowy, który ma na celu wsparcie państw członkowskich dotkniętych pandemią COVID-19. Istotnym tematem dla Polski jest Nowy Zielony Ład – ścieżka w kierunku odnawialnych źródeł energii, które przekształcą UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Wszyscy uczestnicy zgodni byli co do tego, aby wiedzę o Unii Europejskiej popularyzować, przekazywać istotne informacje już od najmłodszych lat. Tematyka 18 lat Polski w UE wywołała dyskusję wśród obecnych, zadawali pytania dotyczące KPO, stefy Euro, planu energetycznego dla Polski oraz angażowania młodych ludzi.