Aktualności

2020-09-16

wydarzenia

UE-Chiny: wzajemna ochrona produktów

UE i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. - Europejskie oznaczenia geograficzne produktów są znane ze swojej jakości i różnorodności; ważne jest, aby chronić je na poziomie unijnym i światowym – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski.


Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Od czasu wejścia w życie obecnej dyrektywy w 2016 r. krajobraz zagrożeń cybernetycznych szybko się zmienia. KE planuje rozpocząć procedurę przeglądu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, rozpoczynając od konsultacji publicznych, których celem jest zebranie opinii na temat jej wdrażania i wpływu potencjalnych przyszłych zmian.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy w erze cyfrowej, powiedziała: - Ponieważ nasze codzienne życie i gospodarki stają się coraz bardziej zależne od rozwiązań cyfrowych, potrzebujemy najnowocześniejszego bezpieczeństwa w kluczowych sektorach, które opierają się na informacjach i technologiach komunikacyjnych.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: - Przegląd dyrektywy w sprawie sieci i systemów informatycznych jest integralną częścią naszej przyszłej strategii Unii Bezpieczeństwa, która zapewni skoordynowane i horyzontalne podejście UE do wyzwań w zakresie bezpieczeństwa.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, powiedział: - Kryzys koronawirusa pokazał, jak ważne jest zapewnienie odporności naszej infrastruktury sieciowej, szczególnie w wrażliwych sektorach, takich jak ochrona zdrowia. Konsultacje te są dla zainteresowanych stron okazją do poinformowania Komisji o stanie gotowości firm i organizacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz do zaproponowania sposobów poprawy.

Od czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, dyrektywa pozwala na lepsze przygotowanie państw członkowskich na incydenty cybernetyczne i zwiększyła współpracę za pośrednictwem grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji. Zobowiązuje firmy świadczące podstawowe usługi w kluczowych sektorach - energetyce, transporcie, bankowości, infrastrukturze rynku finansowego, ochronie zdrowia, zaopatrzeniu w wodę i dystrybucji oraz infrastrukturze cyfrowej, a także kluczowych dostawcach usług cyfrowych, takich jak wyszukiwarki, usługi przetwarzania danych - do chronienia swoich systemów informatyczne i zgłaszania władzom krajowym poważnych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Konsultacje, które potrwają do 2 października 2020 r., mają na celu uzyskanie opinii od wszystkich zainteresowanych stron i obywateli.

załączniki