Językowa Gra Terenowa już 22 września br.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Językowej Grze Terenowej z okazji Europejskiego Dnia Języków!

Językowa Gra Terenowa odbędzie się pod hasłem przewodnim „Zjednoczeni w różnorodności”. Celem zaplanowanej w Kielcach na 22 września 2023 r. Gry jest ukazanie znaczenia uczenia się języków obcych, propagowanie zalet różnorodności językowej, które stanowią kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. Gra skierowana jest do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych z regionu świętokrzyskiego. Drużyny mogą liczyć 4-5 osób. Organizatorem Językowej Gry Terenowej jest Punkt EUROPE DIRECT Kielce z siedzibą w Kielcach przy ul. Warszawskiej 25/4 oraz Stowarzyszenie IMPAKT z siedzibą w Kielcach przy ul. Mickiewicza 1.

Rejestracja drużyn w Grze odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mail:  europedirect-kielce@wp.pl:

a)  skanu formularza zgłoszeniowego podpisanego i opatrzonego pieczęcią szkoły i dyrektora szkoły (zał.3),

b) oświadczenia opiekuna grupy (zał. 1),

c)  zezwolenia na publikację wizerunku dla każdego uczestnika (zał. 2).

Zapraszamy do udziału.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 września br.

W razie pytań prosimy o kontakt :

tel. 41 344 50 01

e-mail: europedirect-kielce@wp.pl

Pliki do pobrania:

 

Update cookies preferences