Aktualności

 • 2021-03-19

  aktualnosci

  Komisja uruchamia Europejską Radę ds. Innowacji, aby pomóc w przekształcaniu pomysłów naukowych w przełomowe innowacje

  Komisja Europejska uruchomiła podczas wydarzenia onlineEuropejską Radę ds. Innowacji (EIC), której budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro w cenach bieżących. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji. Nowa Europejska Rada ds. Innowacji, opierająca się na udanym programie pilotażowym w ramach programu „Horyzont 2020”, jest nie tylko nową inicjatywą w ramach programu „Horyzont Europa”, ale jest również wyjątkowa na światową skalę: łączy badania nad powstającymi technologiami z akceleratorem dla start-upów i specjalnym funduszem kapitałowym – funduszem Europejskiej Rady ds. Innowacji – w celu zwiększenia skali działalności innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na fundusz EIC zostanie przeznaczone około 3 mld euro z budżetu EIC.

 • 2021-03-18

  aktualnosci

  Koronawirus: Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych

  Komisja Europejska zaproponowała system zielonych zaświadczeń cyfrowych, który ułatwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19. Zielone zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę. Będą one dostępne nieodpłatnie w wersji cyfrowej lub papierowej. Będą zawierały kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność zaświadczenia. Komisja stworzy portal, tak aby wszystkie tego rodzaju zaświadczenia można było weryfikować w całej UE, a także wesprze państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu systemu zaświadczeń. Decyzja o tym, z których ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego można zwolnić podróżnych, pozostanie w gestii państw członkowskich, jednak zwolnienia te będą musiały być stosowane jednakowo względem wszystkich podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe.

 • 2021-03-17

  aktualnosci

  Młodzi o przyszłości Europy

  Masz od 13 do 30 lat? Interesujesz się sprawami Unii Europejskiej i chcesz dowiedzieć się więcej o jej priorytetach politycznych? Zapisz się na spotkanie online i zabierz głos w dyskusji o przyszłości Europy!
  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacja Civis Polonus zapraszają młodzież w wieku od 13 do 30 lat do uczestnictwa w spotkaniach online. Podczas tych spotkań – przy udziale ekspertów z różnych dziedzin – wspólnie wypracujemy rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju Europy. To ważny obywatelski głos młodych, wpisujący się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

 • 2021-03-16

  aktualnosci

  Pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024

  Pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024: Komisja wyznacza priorytety w zakresie badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonej przyszłości.

 • 2021-03-15

  aktualnosci

  Komisja wspiera państwa członkowskie w zwalczaniu lokalnych ognisk koronawirusa, oferując cztery miliony dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer jeszcze w tym miesiącu

  Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z BioNTech-Pfizer w sprawie dostarczenia państwom członkowskim w ciągu najbliższych dwóch tygodni dodatkowych czterech milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19, aby zwalczać lokalne ogniska koronawirusa i ułatwić swobodne przemieszczanie się na granicach.

 • 2021-03-12

  aktualnosci

  Komisja Europejska zatwierdziła czwartą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19

  Komisja Europejska zatwierdziła czwartą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19.

 • 2021-03-12

  aktualnosci

  Parlament ogłasza UE “strefą wolności dla osób LGBTIQ”

  W odpowiedzi na ograniczanie praw osób LGBTIQ w niektórych krajach UE, jak Polska i Węgry, posłowie zadeklarowali EU „strefą wolności dla osób LGBTIQ”.

 • 2021-03-10

  aktualnosci

  Sondaż przeprowadzony w UE pokazuje poparcie dla Konferencji o Przyszłości Europy

  3/4 Europejczyków uważa, że Konferencja o Przyszłości Europy będzie miała pozytywny wpływ na demokrację w UE. Sześciu na dziesięciu Europejczyków zgadza się, że kryzys związany z koronawirusem skłonił ich do refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej. Zdecydowana większość Europejczyków (92%) we wszystkich państwach członkowskich uważa, że głosy obywateli UE powinny być bardziej uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy.
  Ogólnoeuropejski sondaż pokazuje, że obywatele UE popierają rozpoczęcie Konferencji na Temat Przyszłości Europy.

 • 2021-03-09

  aktualnosci

  Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań

  Komisja przedstawia program na rzecz silnej Europy socjalnej, która koncentruje się na zatrudnieniu i umiejętnościach w przyszłości, a także toruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zwiększającego odporność ożywienia społeczno-gospodarczego. Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawia konkretne kroki mające na celu dalsze wdrażanie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiono w nim również główne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

 • 2021-03-08

  aktualnosci

  Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021: perspektywa płci musi zostać uwzględniona w planie odbudowy po COVID-19

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych oraz wysokiej rangi goście debatowali o kluczowej roli kobiet w walce z pandemią podczas międzyparlamentarnego posiedzenia w ten czwartek.