Aktualności

 • 2021-04-19

  aktualnosci

  Walka z przestępczością zorganizowaną: nowa 5-letnia strategia na rzecz pobudzenia współpracy w UE i lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach

  Komisja przedstawia nową strategię UE dotyczącą zwalczania przestępczości zorganizowanej. Główne założenia strategii to poprawa ścigania przestępstw i usprawnienie współpracy sądowej, likwidacja struktur przestępczości zorganizowanej i zajęcie się wysoce priorytetowymi rodzajami przestępczości, eliminacja zysków pochodzących z działalności przestępczej i zapewnienie nowoczesnej reakcji w obliczu rozwijających się technologii. Zorganizowane grupy przestępcze nadal powstają i nieustannie ewoluują. Udowodniło to na przykład ich szybkie dostosowanie się do pandemii koronawirusa – wzrosła liczba podrabianych produktów medycznych, a działalność przestępcza w internecie nasiliła się. Zorganizowane grupy przestępcze działające w Europie są zaangażowane w różne rodzaje działalności przestępczej, z których najczęstsze to handel narkotykami, zorganizowana przestępczość przeciwko mieniu, oszustwa, przemyt migrantów oraz handel ludźmi. W 2019 r. dochody z działalności przestępczej na głównych rynkach przestępczych odpowiadały 1 proc. PKB Unii, czyli osiągnęły poziom 139 mld EUR.

 • 2021-04-19

  aktualnosci

  Jako czołowy światowy darczyńca, „Drużyna Europy” zwiększyła w 2020 r. oficjalną pomoc rozwojową do 66,8 mld euro

  UE i jej 27 państw członkowskich znacznie zwiększyło oficjalną pomoc rozwojową (ODA) dla krajów partnerskich, tj. do 66,8 mld EUR w 2020 r. Ze wstępnych danych opublikowanych przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC) wynika, że w porównaniu z 0,41 % w 2019 r. stanowi to wzrost o 15 % w ujęciu nominalnym, odpowiadający 0,50 % łącznego dochodu narodowego brutto (DNB). W ten sposób UE i jej państwa członkowskie potwierdzają swoją pozycję czołowego darczyńcy na świecie, zapewniając 46 % globalnej pomocy ze strony UE i innych darczyńców DAC. Poczyniły one tym samym znaczne postępy w realizacji zobowiązania do przekazania co najmniej 0,7 % łącznego DNB jako ODA do 2030 r.

 • 2021-04-16

  aktualnosci

  Debata: Europejski Zielony Ład - szanse i wyzwania dla regionu świętokrzyskiego

  15 kwietnia br. (czwartek) zorganizowaliśmy wraz z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Kielcach debatę online "Europejski Zielony Ład - szanse i wyzwania dla regionu świętokrzyskiego" powięconą nowej polityce klimatycznej w Europie. W gronie ekspertów znaleźli się: Izabela Zygmunt – ekspert ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Team Europe, Witold Naturski – pełniący obowiązki dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, Członek Bussines Europe, Marek Banasik – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce, członek WRDS w Kielcach oraz Paweł Różycki – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Moderatorem debaty była Aleksandra Polak - ekspertka ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Team Europe.

 • 2021-04-12

  aktualnosci

  Zwolnienie z podatku VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu

  Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja Europesjka proponuje zwolnienie z podatku VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu

  Komisja Europejska zaproponowała dziś zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) towarów i usług udostępnianych przez Komisję Europejską, organy i agencje UE państwom członkowskim i obywatelom w czasach kryzysu. Źródłem tej decyzji są doświadczenia nabyte w trakcie pandemii koronawirusa. Okazało się między innymi, że podatek VAT pobierany od niektórych transakcji staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym i tak już ograniczone budżety. Dzisiejsza inicjatywa ma zatem zmaksymalizować skuteczność funduszy UE wykorzystywanych w interesie publicznym do reagowania na sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe i stany zagrożenia zdrowia publicznego. Jej celem jest również wzmocnienie na poziomie Unii organów ds. zarządzania klęskami żywiołowymi i kryzysami, takich jak organy tworzące Europejską Unię Zdrowotną i Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

 • 2021-04-08

  aktualnosci

 • 2021-04-02

  aktualnosci

  Wykład o Europejskim Zielonym Ładzie - 09.04.2021 r.

  Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Team Europe
  zapraszają na wykład adw. dr Alicji Sikory Europejski Zielony Ład - Prawne i finansowe wyzwania zielonej transformacji

 • 2021-04-02

  aktualnosci

  Zamknięte biuro

  Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym pracujemy do godziny 12:00.

  W dniu 06.04.2021 nasze biuro będzie zamknięte.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • 2021-03-31

  aktualnosci

  KOMISJA EUROPEJSKA KIERUJE SPRAWĘ PRZECIWKO POLSCE DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

  Komisja Europejska postanowiła dziś 31.03.2021 r. skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczącą sądownictwa, która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie. 

 • 2021-03-30

  aktualnosci

  KOMISJA WYPŁACA SZEŚCIU PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM KOLEJNE 13 MLD EURO W RAMACH SURE

  Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. W wyniku tej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć państw UE korzystało już z pożyczek w ramach SURE.

 • 2021-03-26

  aktualnosci

  Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie

  Komisja przyjęła pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.